Top Free Books - Professional And Technical - Your selected Country: Netherlands

apps view_module menu
 • Becoming Mindful: Silence Your Negative Thoughts and Emotions to Regain Control of Your Life

  HowToRelax Blog Team

  Geneeskunde With Free Guided Audio Meditation for Download WTF, Shut Up Mind, I Want to Sleep. Are you stuck in an endless loop of the same negative thoughts and emotions? If any of the following questions apply to you, you are at the right place for your solution - Your mind is running at full speed, and you can get no sleep? - Are you constantly worried for apparently no reason? - You were happy, and all of a sudden you feel angry for no reason and snap at your loved ones? - Is your mind doing its chitchat all day long and commanding your life? Welcome to the club. You are not alone. Thanks to our modern society, that got even worse. Too many people are stuck in their mind and are often dominated by negative thoughts and emotions. Am I good enough? Why is this guy at work so mean? Why did he do that? How can I get more money? I hate everything. And when you think the disturbing thoughts and emotions are gone, they will come back to you in the most unpleasant situations, like happily playing wit
 • Self Hypnosis for Positive Change Daily Affirmations and Guided Sleep Meditation to Change Your Life with Happy Thoughts, Energy Healing, Manifesting Abundance, Money and Self-Esteem

  Law of Attraction Hypnotherapy

  Onderwijs Discover the keys to unleashing your true inner power by harnessing the abilities of your subconscious mind You are standing on the precipice of greatness… You are far closer than you think… All you need to do, is let go of your fear of success. And these tapes will help you do just that. After listening and immersing yourself to the quiet consistency of direction… You will see yourself… Hear yourself… And truly feel yourself in the most successful form you can be. These recordings are optimized for regular and repeat listening… Your journey to your greatest self begins here… Scroll up and click "add to cart" for instant access
 • Huid & Bindweefsel

  Hassana el Haddaoui, Esma el Haddaoui, Deesje Doppenberg, Bert Buddingh & Henk de Vries

  Geneeskunde Aandoeningen van de huid in de huisartspraktijk worden besproken. Er is een onderverdeling gemaakt in erytheem, erytheeem en schilfering, eczeem, lokale zwellingen, blaasjes, pustels en haar, nagels en adnexen.
 • Mond & Keel

  Berry de Vos, Sietze Alkema, Mirthe Coenen & Jochen Bretschneider

  Geneeskunde De prevalentie van mond- en kaakklachten in de algemene bevolking wordt geschat op tien tot 65 procent bij volwassenen en vier procent bij kinderen. Ieder jaar komen 4,4 op de 1000 patiënten bij de huisarts met klachten over de tanden en het tandvlees. De incidentie van mondklachten bedraagt 11,1 per duizend patiënten per jaar.
 • Psychiatrisch onderzoek

  Adrie Seldenrijk, Sabina Vriend-Bosma, Neeltje Batelaan & Laurie Hageman

  Psychiatrie Psychiatrisch onderzoek is een complex en belangrijk instrument van de psychiater. Het is een onderdeel van uitgebreidere psychiatrische diagnostiek. Dit MLI-book zet de belangrijkste onderdelen uiteen en geeft enkele voorbeelden van psychiatrisch onderzoek.
 • Psychosespectrumstoornissen

  Otto Kluin, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Psychotische stoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen met kenmerkende symptomen van verlies van oordeelsvermogen, realiteits- en ziektebesef, wanen, hallucinaties en desorganisatie van het denken of gedrag.
 • Suicidaliteit en agitatie

  Jan Mokkenstorm, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde In dit boek worden twee acute psychiatrische toestanden behandeld: suïcidaliteit en acute opwindingstoestand (agitatie). In deze toestanden is sprake van psychiatrische problematiek die op korte termijn ernstige ongewenste consequenties kan hebben. Snelle diagnostiek en interventies zijn dan nodig om te zorgen voor veiligheid en stabiliteit.
 • Cardiologie

  Fieke Bruinsma, Quirine Kolff, Tom Meijers, Stefan Timmer, Niels Wijkstra, Sietze Alkema, Ivar Kommers, Noor van Ginkel & Ramon van Loon

  Geneeskunde Cardiologie is een van de centrale aandachtsgebieden van de Interne Geneeskunde. Ischemische en niet-ischemische hartaandoeningen, klepziekten, ritme- en geleidingsstoornissen en infecties van het hart worden besproken.
 • Neuro-cognitieve stoornissen

  Roos Visser, Laurie Hageman & Birit Broekman

  Geneeskunde Neurocognitieve stoornissen zijn hersenaandoeningen waarbij de cognitieve functies zijn aangedaan. Patiënten hebben dan bijvoorbeeld moeite met het geheugen, de oriëntatie, het oordeelsvermogen, spreken en/of  plannen. Ook kunnen er gedragsproblemen optreden.
 • Neonatologie

  Marijn Schipper & Sandra Prins

  Geneeskunde Het voorliggende MLX-Book uit de editie Kindergeneeskunde geeft een introductie over veel voorkomende ziektebeelden van de Neonatologie. De auteurs hopen hiermee de instap in het coschap Kindergeneeskunde op deze heel bijzondere locatie, de Kinder IC Neonatologie, laagdrempeliger te maken.
 • Iedereen is creatiefFoto’s

  Apple Education

  Onderwijs Iedereen is creatief is voor iedereen - voor zowel beginnende als ervaren kunstenaars. De activiteiten en projecten zijn ontwikkeld om je aan te moedigen jezelf te uiten, je creatieve zelfvertrouwen te ontwikkelen en nog onontdekte talenten te ontdekken.     In elk hoofdstuk van Iedereen is creatief: Foto’s vind je een reeks leuke activiteiten die je helpen bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en het maken van een eindproject. In deze handleiding leer je het volgende te maken: • Een verpersoonlijkte foto • Een portret uit het verleden • Een verhaal in één foto Een moment in beweging Een persoonlijke collage Een fotodocumentaire Een geanimeerde GIF Een portfolio van je favoriete foto’s
 • Hoofdpijn, epilepsie en andere aanvallen

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde Symptomen, diagnostiek en therapie van aandoeningen zoals Migraine en clusterhoofdpijn, status epilepticus en slaapapneu worden beschreven.
 • Persoonlijkheidsstoornissen

  Lucas van Oudheusden, Laurie Hageman, Otto Kluin & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Ieder mens heeft eigen, kenmerkende manieren van omgaan met zichzelf en met de wereld om hem of haar heen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben slechts een beperkt aantal, vaak dysfunctionele manieren van reageren op en omgaan met problemen, die star en vasthoudend worden ingezet. Hierdoor lopen mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak vast op meerdere levensterreinen.
 • Behandelmethoden in de psychiatrie

  Ralph Kupka, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Psychiatrische behandeling heeft soms verschillende onderdelen, waarbij medicamenteuze behandeling (farmacotherapie) en psychologische behandeling (psychotherapie) en psychosociale behandeling op elkaar afgestemd en gecombineerd kunnen worden. Dit MLI-Book gaat over deze verschillende behandelmethoden.
 • Angststoornissen

  Lucas van Oudheusden, Anne Jolijn Vreugdenhil & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde We spreken van pathologische angst als de mate van angst niet in verhouding staat tot de specifieke situatie, of als angst optreedt zonder dat sprake is van enige vorm van gevaar. In dergelijke gevallen staat de emotie niet langer in dienst van goed functioneren, maar wordt het een obstakel. Wanneer deze pathologische angst leidt tot klinische significante beperkingen kan sprake zijn van een angststoornis.
 • Waarom veranderen altijd moeilijk is,

  Marieke Zwinkels & Ronald Heidanus

  Onderwijs Boeken over leiderschap en eigenaarschap schieten als paddestoelen uit de grond. Als samenleving zitten we midden in een transitie waarbij eigen verwachtingen en eigen verantwoordelijkheden opnieuw uitgevonden worden. Voor ons start het uitvinden bij het herontdekken van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt.  Wakker worden. Eigenaar zijn van jezelf en van jouw leven. Dit boek geeft vast: - Meer  bewustzijn in wie jij zelf nu eigenlijk bent. - Het vermogen beter keuzes te maken die bij jou persoonlijk passen. - Kennis, inzicht en inspiratie om blijvend te groeien in eigenaarschap. - Tools om steviger in jezelf te staan, keer op keer toepasbaar.
 • Nederlands leren lezen - dyslexie-vrij

  W.J. de Haan

  Onderwijs Voor iedereen die Nederlands wil leren lezen. Ook voor leerlingen die in groep 3 zijn vastgelopen met leren lezen. Vanaf groep 4 kunt u ook eerst beginnen met: Engels leren lezen en schrijven. Gebruik de namen van de letters. Niemand leert lezen door het achter elkaar noemen van de klanken van de letters.
 • Depressieve stemmings-stoornissen

  Anne Jolijn Vreugdenhil, Lucas van Oudheusden, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Somberheid en verdriet zijn normale menselijke reacties op negatieve levensgebeurtenissen. Wanneer sprake is van een aanhoudende sombere stemming, die niet (langer) in verhouding staat tot de negatieve stressor, noemen we de sombere stemming pathologisch. In combinatie met andere symptomen kan de sombere stemming onderdeel worden van een depressieve episode.
 • Bipolaire stemmingsstoornissen

  Anne Jolijn Vreugdenhil, Lucas van Oudheusden, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Bipolaire stoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen met een neiging tot recidivering en chroniciteit. Centraal staat een instabiliteit van stemming en energieniveau, waarbij periodes van manie en depressie elkaar afwisselen, met daartussen periodes met geen of relatief weinig symptomen.
 • Pulmonologie

  Sietze Alkema, Noor van Ginkel, Marie-Paule van Engelen & Jochen Bretschneider

  Geneeskunde Aandoeningen van de long worden in dit deerde MLI-Book in de serie Interne Geneeskunde behandeld. Het spectrum van aandoeningen is breed, aangeboren afwijkingen, zoals cystische fibrose, infectieuze aandoeningen zoals pneumonie en ook meer zeldzame, zoals vasculaire en insterstitiële longziekten. Over enkele maanden zal al een gereviseerde en uitgebreidere versie verschijnen.
 • Endocrinologie

  Mark Haaksma, Marieke Bierhoff, Michelle Gompelman, Ouafae Karimi & Martin den Heijer

  Geneeskunde Hormonen zijn primair signaalstoffen. Zij worden geproduceerd in het lichaam, afgegeven aan het bloed en hebben elders hun effect. Dit effect vindt plaats door middel van een receptor. Het hormoon past op een receptor zoals een sleutel in het slot en geeft bij dat passen een verandering in de vorm van de receptor (confirmatieverandering)  waardoor er op cellulair niveau veranderingen worden geinduceerd (signaaltransductie). Men zou endocrinologie dus met even veel recht de wetenschap van hormonen én receptoren kunnen noemen.
 • Nefrologie

  Rachid Rassir, Sietze Alkema, Noor van Ginkel, Michelle Gompelman & Marieke Bierhoff

  Geneeskunde Acute en chronische nieraandoeningen worden in het MLI-Book besproken. Verder zijn cystische nieraandoeningen en urolithiasis te vinden.
 • Iedereen is creatief: Tekenen

  Apple Education

  Onderwijs Iedereen is creatief is voor iedereen - voor zowel beginnende als ervaren kunstenaars. De activiteiten en projecten zijn ontwikkeld om je aan te moedigen jezelf te uiten, je creatieve zelfvertrouwen te ontwikkelen en nog onontdekte talenten te ontdekken.     In elk hoofdstuk van Iedereen is creatief: Tekenen vind je een reeks leuke activiteiten die je helpen bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en bij het maken van een eindproject. In deze handleiding leer je het volgende te maken: • Expressieve letterkunst • Een schets van een object • Een schetsnotitie Een favoriet landschap Een portret Een stilleven Een logo Een infographic Een motion graphic  Een boek met jouw kunst
 • Psychotrauma

  Anne Jolijn Vreugdenhil, Lucas van Oudheusden, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde De in dit MLI-Book beschreven stoornissen hebben met elkaar gemeen dat ze ontstaan in reactie op stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Veel mensen maken in hun leven één of meerdere traumatische gebeurtenissen mee, maar slechts een minderheid ontwikkelt in reactie hierop een psychotraumagerelateerde stoornis.
 • Verslavingsstoornissen

  Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Anders dan het de titel laat vermoeden gaat het niet alleen om verslavingsstoornissen maar ook om middelgerelateerde stoornissen. Middelenmisbruik en verslavingen zijn veelvoorkomend en wijdverspreid, binnen elke laag van de bevolking. Middelengerelateerde problemen kom je tegen in elke tak van de geneeskunde. Het is dan ook voor elke arts belangrijk om symptomen te herkennen en dit probleem bespreekbaar te maken.
 • Neus & Neusbijholten

  J.H. Bretschneider & S. Reitsma

  Geneeskunde De rhinologie, het deelgebied van de KNO met betrekking op neus, neusbijholten en anterieure schedelbasis, komt in het deerde boek aan bod. De klinische anatomie, gebruikelijke onderzoeken, ziektebeelden en operaties worden op 83 pagina’s beschreven en met meer dan 100 afbeeldingen en meer dan 100 interactieve elementen geïllustreerd.  Een optimale begeleider voor het coschap KNO in het ziekenhuis of ter voorbereiding thuis. Ook geschikt voor de Bachelor Geneeskunde als eerste, klinische kennismaking met de rhinologie en het vak Keel-Neus-Oorheelkunde.
 • Benigne gynaecologie & interventies

  Efraim Hart, Lisanne Bonsen, Sietze Alkema, Fedde Scheele, Christanne de Groot & Robert de Leeuw

  Geneeskunde In het voorliggende MLI-Book worden de meest belangrijke infecties en andere benigne afwijkingen van het vrouwelijke bekken behandeld.
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

  Laurie Hageman, Otto Kluin & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen die in de vroege jeugd ontstaan. Onder deze stoornissen vallen de verstandelijke beperking, de autismespectrumstoornis (ASS) en sociale (pragmatische) communicatiestoornis, aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)en de ticstoornissen.
 • Slaap-waakstoornissen

  Esther van Elswijk, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Slaap-waakstoornissen zijn een frequent voorkomend verschijnsel, zowel onder de algemene bevolking als onder de psychiatrische patiëntenpopulatie. De life-timeprevalentie wordt geschat op 20%.
 • Obsessieve-compulsieve stoornissen

  Lucas van Oudheusden, Anne Jolijn Vreugdenhil & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Veel mensen hebben behoefte aan controle in potentieel schadelijke of nadelige situaties. Bepaalde handelingen of gedachten kunnen in zo'n situatie een gevoel van veiligheid geven. Bij mensen met een obsessief-compulsieve (of verwante) stoornis is de rem op dit controlerend of geruststellend gedrag verdwenen en zijn er negatieve gevolgen zijn voor het functioneren.
 • Somatisch- symptoomstoornis

  Roos Visser, Laurie Hageman & Birit Broekman

  Geneeskunde Bij de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen is er sprake van somatische (lichamelijke) symptomen die lijdensdruk en disfunctioneren veroorzaken, ongeacht of de klacht een lichamelijke oorzaak heeft of niet. De disfunctionele omgang met de klachten staat centraal.
 • Seksuele disfuncties

  Esther van Elswijk, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Seksuele disfuncties zijn een frequent voorkomend probleem. Om van een stoornis te kunnen spreken, dienen de klachten minstens zes maanden aanwezig te zijn, aanwezig zijn bij minimaal ¾ van alle seksuele ontmoetingen, op te treden ondanks adequate seksuele stimulatie, en gepaard te gaan met lijdensdruk en/of relatieproblemen.
 • Drangstoornissen

  Anne Jolijn Vreugdenhil & Mireille 's-Gravesande

  Geneeskunde Een drangstoornis is een psychiatrische stoornis waarbij er sprake is van een zeer sterk of afwijkend verlangen om een lustvolle handeling te verrichten, die schadelijk is voor de persoon zelf of voor anderen. Hierbij wordt er gestreefd naar een dranghandeling, wat gepaard gaat met een toenemend gevoel van spanning. Indien de ddranghandeling ook wordt uitgevoerd, treedt ontspanning of opluchting op.
 • Genderdysforie

  Laurie Hageman & Birit Broekman

  Geneeskunde Bij genderdysforie past het toegewezen geslacht niet bij de genderbeleving van een persoon. In de spreektaal wordt een man die zich vrouw voelt een transvrouw genoemd, en een vrouw die zich man voelt een transman.
 • Eetstoornissen

  Laurie Hageman, Neetltje Batelaan & Mireille 's-Gravesande

  Geneeskunde De meeste mensen zijn wel eens ontevreden over hun uiterlijk of gezondheid en gaan hierdoor minder of gezonder eten. Eetgedrag bij eetstoornissen is anders, doordat dit ernstiger is, langer duurt of verstorend is. Er kunnen drie soorten eetstoornissen worden onderscheiden: anorexia nervosa, boulimia nervosa en een eetbuistoornis.
 • Spreekwoorden Stedentrip NL

  Ingrid Koenen

  Onderwijs “Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies”. Op stedentrip langs historische plekken in Nederland waar trapgevels, voordeuren en kastelen combineren met oer-Hollandse spreekwoorden en hun betekenis. Open deuren, morgenstond en westenwinden tegen een achtergrond van alledaagse Hollandse taferelen. Samengesteld en gefotografeerd door historicus en journalist Ingrid Koenen. Oost west, thuis best.
 • Hoofdpijn

  E. Beijer, J.H. Bretschneider, B.W. van Oosten & M. de Haart

  Geneeskunde Hoofdpijn is een van de meest genoemde klachten wereldwijd, waarbij de oorzaken ver uiteen kunnen lopen. In het voorliggende eBook worden typische aandoeningen met behulp van casuïstiek toegelicht. Interactieve vragen, links naar richtlijnen, multiple-choice vragen en inspirerende visualisering verdiepen de opgedane kennis. De Scenario-boeken, waarvan Hoofdpijn het eerste is, zijn een aanvulling op de interactieve eBooks die de medische studenten tijdens hun coschappen al jaren gebruiken. Ze zijn te vinden op Studeergeneeskunde.nl
 • HoorSpel

  Daan Schuckink Kool, Ingeborg Snel, Ingrid Singer & Loes Wauters

  Onderwijs Interactief audioboek bij HoorSpel, hoortrainingsprogramma voor dove en slechthorende kinderen van 2,5 tot 8 jaar.
 • Bewegingsapparaat

  Noor van Ginkel, Bert Buddingh & Henk de Vries

  Geneeskunde Overzicht over het bewegingsapparaat van de mens en de meest voorkomende aandoeningen aan rug, schouder, elleboog, hand en pols, knie en voet.
 • 3D Anatomie & Pathologie

  Ivar Kommers, Omar Hertgers & Jochen Bretschneider

  Onderwijs Tijdens hun studie Geneeskunde moeten studenten niet alleen anatomische kennis verwerven maar ook hiervan afgeleide veranderde anatomie (pathologie) leren begrijpen. In de eerste uitgave van het voorliggende boek zijn oude anatomische tekeningen (Bonamy 1860) en 3D Anatomie en Pathologie in een interactief boek gecombineerd.  Het project is mogelijk gemaakt door sponsoring van de Surf Innovation Challenge 2015.
 • Abdomen & Bekken

  Esma el Haddaoui, Hassana el Haddaoui, Noor van Ginkel, Bert Buddingh & Marcel Reinders

  Geneeskunde Het MLI-Book Abdomen & bekken geeft een toelichting over aandoeningen van de abdominale tractus digestivus, de nieren en urinewegen en de genitalia en gonaden. Seksueel overdraagbare aandoeningen worden pas in de volgende uitgave in afstemming met de MLI-Books van Gynaecologie en Dermatologie behandeld.
 • Thorax

  Hassana el Haddaoui, Esma el Haddaoui, Noor van Ginkel, Deesje Doppenberg, Bert Buddingh & Henk de Vries

  Geneeskunde Aandoeningen van de thorax in de huisartspraktijk worden besproken. Er is een onderverdeling gemaakt in longaandoeningen en hartaandoeningen.
 • Duizeligheid

  H. de Vries, J. Kooter & B.W. van Oosten

  Geneeskunde Duizeligheid behoort tot een van de meest voorkomende klachten in de geneeskunde en treft ongeveer 2-3 van 10 mensen op een bepaald moment. Duizeligheid is een algemene term voor een gevoel van onevenwichtigheid, draaiduizeligheid of ook bijna flauw vallen. De Scenario-boeken, waarvan Duizeligheid het tweede is, zijn een aanvulling op de interactieve eBooks die de medische studenten tijdens hun coschappen al jaren gebruiken. Ze zijn te vinden op Studeergeneeskunde.nl
 • Gehoorverlies

  C.F. Smit & J.H. Bretschneider

  Geneeskunde Gehoorvermindering is een evidente verslechtering voor het kunnen functioneren. In het voorliggende eBook worden typische aandoeningen met behulp van casuïstiek toegelicht. Interactieve vragen, links naar richtlijnen, multiple-choice vragen en inspirerende visualisering verdiepen de opgedane kennis. De Scenario-boeken, waarvan Gehoorverlies het vierde is, zijn een aanvulling op de interactieve eBooks die de medische studenten tijdens hun coschappen al jaren gebruiken. Ze zijn te vinden op Studeergeneeskunde.nl V. 1.0.2., September 2022
 • Building & Coding Lego WeDo 2.0 Robots

  Andreas Bellony

  Onderwijs This book helps you building and coding Lego WeDo 2.0 robots
 • Law of Attraction Weight Loss Guided Self-Hypnosis Meditation to Melt Fat Off Your Body with Subliminal Positive Affirmations

  Joel Thompson

  Geneeskunde Discover the keys to unleashing your true inner power by harnessing the abilities of your subconscious mind You are standing on the precipice of greatness… You are far closer than you think… All you need to do, is let go of your fear. And these tapes will help you do just that. After listening and immersing yourself to the quiet consistency of direction… You will see yourself… Hear yourself… And truly feel yourself in the most fit form you can be. These recordings are optimized for regular and repeat listening… Your journey to your fittest self begins here… Scroll up and click "add to cart" for instant access
 • Family and Environmental Condition: Factors for Academic Achievement of Kinder Pupils

  Geraldine Francisco

  Onderwijs Academic achievements and performance are usually attributed to the curriculum, to the reputation of the school, the strategies of the teachers, or the innate ability of the students to perform well. If all of these factors were laid straight then the students will surely succeed in their studies. This might hold in some respect but it is also a simplification of a much larger aspect of the learning and education process.
 • Iedereen is creatief: Muziek

  Apple Education

  Onderwijs Iedereen is creatief is voor iedereen - voor zowel beginnende als ervaren kunstenaars. De activiteiten en projecten zijn ontwikkeld om je aan te moedigen jezelf te uiten, je creatieve zelfvertrouwen te ontwikkelen en nog onontdekte talenten te ontdekken.     In elk hoofdstuk van Iedereen is creatief: Muziek vind je een reeks leuke activiteiten die je helpen bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en het maken van een eindproject. In deze handleiding leer je het volgende te maken: • Een korte podcast • Je eigen drumbeat • Een instrumentaal nummer • Je eigen remix • Een originele compositie
 • Psychiatrische diagnostiek en classificatie

  Adrie Seldenrijk, Sabina Vriend-Bosma, Laurie Hageman & Neeltje Batelaan

  Geneeskunde Diagnostiek en classificatie is nodig voordat een behandeling wordt gestart. Een belangrijk verschil met de somatische geneeskunde is dat in de psychiatrie de functies waarmee de patiënt zijn of haar klachten meedeelt (denken, spreken) mogelijk horen tot de gestoorde psychische functies die onderzocht worden.
 • Neuro-oncologie

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde Het vierde MLI-Book heeft als onderwerp benigne en maligne tumoren, metastasen  en hun gevolgen.
 • Vaatchirurgie

  Jorn Meekel, Niels Keekstra, Susanne van der Velde & Maarten Truijers

  Geneeskunde Vaatchirurgie behelst het medisch specialisme dat zich bezig houdt met de vasculaire structuren in het lichaam. In toenemende mate wordt binnen de vaatchirurgie endovasculair behandeld, waarbij zo minimaal invasief mogelijk wordt gewerkt. Atherosclerose speelt een belangrijke rol in dit vakgebied.
 • Cerebro-vasculaire aandoeningen

  Ivar Kommers, Daan Baron, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde Bij een ischemisch Cerebro-Vasculair Accident (CVA) wordt een deel van de hersenen afgesloten van de bloedsomloop, meestal door een trombo-embolisch proces. Het weefsel raakt beschadigd door hypoxie. De snelheid van het herstel van bloedtoevoer is bepalend voor de ernst van de schade. TIME IS BRAIN. Bij een bloedig Cerebro-Vasculair Accident (CVA) is er sprake van een bloeding in de hersenen (intracerebraal hematoom) of rond de hersenen (subarachnoïdale bloeding). We behandelen in dit hoofdstuk niet de traumatische oorzaken van een bloeding, deze worden behandeld in het hoofdstuk ‘trauma’.
 • Trauma

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde In het tweede MLI-Book Neurologie worden gevolgen van traumata van de schedel en van de wervelkolom besproken.
 • Longchirurgie

  Lennaert Groen, Jorn Meekel, Rick Paul & David Heineman

  Geneeskunde In het deerde MLI-Book Heelkunde worden niet alleen typische en belangrijke aandoeningen van de long beschreven, maar ook ingrepen zoals bijvoorbeeld de mediastinoscopie. Een goede aanvulling vormt het MLI-Book Pulmonologie.
 • Zwangerschap & Geboorte

  Marin Pielage & Marie-Jose Walenkamp

  Geneeskunde Aandoeningen van de kinderleeftijd beginnen niet pas na de geboorte. Al prenataal kunnen foetus en embryo al schade oplopen. Prenatale infecties en intoxicaties en geboortetraumata worden in het eerste MLI-Book Kindergeneeskunde beschreven. De geïnteresseerde lezer vindt bij de MLI-Books van de Gynaecologie nog meer informatie over de eerste fase van ons leven.
 • Neuro-degeneratieve aandoeningen

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde In het 7e MLI-Book Neurologie worden 3 groepen van neuro-degeneratieve aandoeningen besproken: Dementie, Bewegingsstoornissen en ALS.
 • Kinderlongziekte

  Noor van Ginkel, Omar Hertgers, Rachid Rassir, Marin Pielage, Marie-Jose Walenkamp & Ad Nagelkerke

  Geneeskunde Wereldwijd zijn longziekten de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. Longziekten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de acute opnames bij kinderen. Luchtweginfecties zijn de meest voorkomende infecties bij kinderen, vaak gaat het dan om zelf-limiterende ziekte van de bovenste luchtwegen. Een belangrijke klacht waar ouders mee naar een arts gaan is benauwdheid.
 • Kinderinfectieziekten & -immunologie

  Rachid Rassir & Marie-Jose Walenkamp

  Geneeskunde Het vierde MLI-Book Kindergeneeskunde behandeld belangrijke infectieziekten en immunologische aandoeningen van de kinderleeftijd. Meer informatie over infectieziekten is ook in het MLI-Book Infectiologie van de Interne Geneeskunde te vinden.
 • Wervelkolom- en ruggenmerg-aandoeningen

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde In het deerde MLI-Book Neurologie worden centrale en perifere aandoening van de wervelkolom en het ruggenmerg besproken.
 • Bevalling

  Simone Verkleij, Lorenzo Texel & Irene de Graaf

  Geneeskunde Het tweede boek van de editie Obstetrie & Gynaecologie gaat over de bevalling. In het eerste hoofdstuk wordt de normale, of fysiologische, baring toegelicht. In het tweede hoofdstuk worden problemen van de baring beschreven, zoals hemorrhagia postpartum en schouderdystrophie.
 • Neuromusculaire en perifere zenuw-aandoeningen

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde Neuromusculaire ziekten Neuromusculaire aandoeningen is een verzamelnaam voor ziekten van het perifeer motorneuron, zenuwwortels, perifere zenuwen (zie hoofdstuk hierna), de neuromusculaire overgang en spieren. Hierna wordt allereerst myasthenia gravis besproken, de meest bekende en meest voorkomende aandoening van de zenuw-spierovergang. Daarna wordt kort een overzicht gegeven in myopathieën. Perifere zenuwen Het perifere zenuwstelsel omvat de hersenzenuwen, daarnaast de perifere motorneuronen, de zenuwwortels, de plexus, de losse (dikke, dunne, lange) zenuwen, de spierzenuw overgang en de spier. In dit hoofdstuk bespreken we een aantal perifere zenuw aandoeningen waarbij mononeuropathieen, plexopathieen en polyneuropathieën aan bod komen, net als polyradiculoneuropathieën zoals het Guillain-Barré syndroom.
 • Demyelinisatie & autoimmuunstoornissen

  Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

  Geneeskunde Van de demyeliniserende aandoeningen is Multiple Sclerose de meest bekende. Deze chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel bestaat uit meerdere vormen met een verschillend beloop. Andere veel zeldzamere auto-immuunaandoeningen van het zenuwstelsel zijn neuromyelitis optica en acute gedissemineerde encefalomyelitis.
 • Voorsegment

  Eva Panneman, Karim Chanti, Hassana el Haddaoui, Luc Tran, Wouter Groothuizen & Sjoerd Elferink

  Geneeskunde In dit MLI-book komen aandoeningen aan de orde die zich in het voorsegment van het oog bevinden. Tot het voorsegment behoren de conjunctiva, de cornea, de voorste oogkamer, de iris en de lens. In de laatste paragraaf is een aan te klikken filmpje van een cataractoperatie.
 • Achtersegment

  Karim Chanti, Eva Panneman, Hassana el Haddaoui, Luc Tran, Wouter Groothuizen & Sjoerd Elferink

  Geneeskunde In dit MLI-book worden oogaandoeningen besproken die zich in het achtersegment van het oog bevinden. Het achtersegment bestaat uit het glasvocht, de retina, het pigmentepitheel en het vaatvlies (de choroidea).
 • Kindercardiologie

  Rachid Rassir, Omar Hertgers, Marin Pielage, Gerrit van der Berg, Marie-Jose Walenkamp & Lukas Rammeloo

  Geneeskunde Symptomen, diagnostiek en therapie van aangeboren en op kinderleeftijd verworven hartaandoeningen zoals een persisterende ductus botalli of een myocarditis worden in dit boek beschreven.
 • Kinderoncologie

  Eva Panneman, Marie-Jose Walenkamp & Floor Abbink

  Geneeskunde In dit MLI-Book worden de meest voorkomende oncologische aandoeningen op de kinderleeftijd besproken, zoals lymfomen, het neuroblastoom en het Ewing-sarcoom.
 • Vasculaire Geneeskunde

  Rachid Rassir, Ouafae Karimi, Marieke Bierhoff & Michelle Gompelman

  Geneeskunde Een volwassen lichaam telt meer dan 100.000 km aan bloedvaten, ruim twee keer de omtrek van de aarde. Het hart pompt hier 5 tot 6 liter bloed in rond binnen 2 minuten. Waar liggen de belangrijkste vaten ook al weer? Hoe functioneren bloedvaten in de normale situatie?
 • Oncologie

  Marie-Paule van Engelen, Berry de Vos, Marieke Bierhoff, Michelle Gompelman & Jan Buter

  Geneeskunde In het laatste MLI-Book zijn voornamelijk tumoren beschreven waarvan de diagnostiek in het gebied van de Interne Geneeskunde valt. De diagnostiek van een kwaadaardige aandoening kan nog in een enkel medisch vakgebied liggen (melanoom, uteruscarcinoom, glioblastoom).  Oncologie is echter bij uitsteek een discipline voor samenwerking. De beslissing van een therapiekeuze van een kwaadaardige aandoeningen vindt in multidisciplinaire teams plaats. Hierbij is in nagenoeg alle gevallen de medische oncoloog betrokken.
 • Maag-, darm- & leverziekten

  Sietze Alkema, Mark Haaksma, Noor van Ginkel & Marieke Bierhof

  Geneeskunde Een van de meest omvangrijke MLI-Books. Aandoeningen van de hele tractus digestivus worden besproken.
 • Hematologie 1

  Marie-Paule van Engelen, Michelle Gompelman, Marieke Bierhoff & Ouafae Karimi

  Geneeskunde Hematologie is een subspecialisatie van de Interne Geneeskunde. Aandoeningen van het bloed worden besproken. In deze eerste van 3 onderdelen wordt een inleiding gegeven en werden verschillende anemieën.besproken.
 • Infectiologie

  Erik Vogelzang, Hassana el Haddaoui & Marieke Bierhoff

  Geneeskunde Infectiologie is een van de grootste onderwerpen in de geneeskunde. De meest belangrijke verwekker (virussen, bacteriën, parasieten) en de verbonden ziektebeelden worden kort beschreven.
 • Hematologie 2

  Marie-Paule van Engelen & Michelle Gompelman

  Geneeskunde Als vervolg op het eerste MLI-Book Hematologie hier de voortzetting: onderwerpen zoals de ziekte van Von Willebrand en trombocytopenie worden besproken.
 • Erythemen

  Marjolein Wintzen, Arne Meesters, Annalena Heisel, Ibtissame Moussa, Jochen Bretschneider, Lorenzo Texel & Mirjam de Haart

  Geneeskunde Erytheem is een tijdelijke, wegdrukbare roodheid door vaatverwijding. Erytheem komt vooral voor in combinatie met andere efflorescenties. In dit eerste boek gaat het om dermatosen waarbij erytheem de meest kenmerkende en soms ook enige efflorescentie is - in de praktijk is het vaak een erythemateuze macula.
 • Reumatologie & ziekten van het bewegingsapparaat

  Erik Vogelzang, Michelle Gompelman, Marieke Bierhoff & Oufae Karimi

  Geneeskunde Reumatologie & ziekten van het bewegingsapparaat bespreekt aandoeningen zoals artritis, ziekte van Bechterew en jicht, maar ook vasculitiden en botziekten.
 • Kraamperiode

  Simone Verkleij & Irene de Graaf

  Geneeskunde Het tweede boek van de editie Obstetrie & Gynaecologie gaat over de kraamperiode. In het eerste hoofdstuk wordt de normale, of fysiologische, kraamperiode toegelicht. In het tweede hoofdstuk worden problemen van de baring beschreven, zoals koorts, trombo-embolische complicaties em psychische problemen, die zich in de kraamperiode kunnen manifesteren.
 • Larynx & Hals

  Mirthe Coenen, Sietze Alkema, Berry de Vos & Jochen Bretschneider

  Geneeskunde De larynx bevindt zich op het kruispunt van luchtweg en voedselweg en vervult een cruciale rol bij ademhaling, slikken, stemgeving en regulering van de luchtweerstand. Aandoeningen van de larynx kunnen om deze reden een grote verscheidenheid aan klachten veroorzaken. In dit MLI-Book behandelen wij de meest voorkomende klachten van de larynx en hals.
 • Hematologie 3

  Marie-Paule van Engelen & Michelle Gompelman

  Geneeskunde Het laatste van de drie MLI-Books Hematologie met als onderwerp Hematologie-oncologie. Aandoeningen zoals Hodgkin en Non-Hodgkin lymfomen worden besproken.
 • Iedereen kan programmeren: Avonturen

  Apple Education

  Onderwijs Na 'Iedereen kan programmeren: Puzzels' zetten leerlingen nu de volgende stap in hun proces om te leren programmeren met 'Iedereen kan programmeren: Avonturen'. De lessen in deze handleiding laten de leerlingen kennismaken met meer geavanceerde programmeerconcepten. Ze gebruiken allerlei Swift Playgrounds-materiaal om te experimenteren met code en hun creatieve ideeën vorm te geven. En ze maken kennis met het app-ontwerpproces tijdens het bouwen aan hun eindproject.
 • Oor & Evenwicht

  C.F. Smit, P. Merkus & J.H. Bretschneider

  Geneeskunde De otologie is éen van de grote deelgebied van de Keel-Neus-Oorheelkunde en kent een een aantal van specifieke ziektebeelden met grote impact op de kwaliteit van leven. Het boek is een volledig vernieuwde uitgave van de 2017 verschenen eerste editie, nu aangevuld met interactieve vragen, didactische hotspots en links naar de Nederlandse richtlijnen.  Voor geneeskundestudenten, ANIOS en verpleegkundige. v. 1.0.7, September 2022
 • Refractie, strabismus, glaucoom en oogzenuw

  N. Keekstra & H. Tan

  Geneeskunde Het vierde boek van de editie Oogheelkunde behandelt diverse ziektebeelden, die niet alleen onderdeel zijn van de werkgebied van de oogarts, maar ook vaak gezien worden in de huisartspraktijk.  Het boek is daarom ook een optimale begeleider voor het coschap Oogheelkunde in het ziekenhuis of ter voorbereiding thuis. Ook geschikt voor de Bachelor Geneeskunde als eerste, klinische kennismaking met het vak Oogheelkunde.
 • Adnexen

  N. Keekstra & C. Meenken

  Geneeskunde Het eerste boek van de editie Oogheelkunde behandelt diverse ziektebeelden van de oogleden, de traanwegen en de orbita. Het boek is een optimale begeleider voor het coschap Oogheelkunde in het ziekenhuis of ter voorbereiding thuis. Ook geschikt voor de Bachelor Geneeskunde als eerste, klinische kennismaking met het vak Oogheelkunde.
 • Survivalguide Gynaecologie

  Saskia Osterbaan & Fedde Scheele

  Geneeskunde De eerste van de twee Survivalguides Gynaecologie & Verloskunde. Korte teksten met de meest relevante informatie voor de kliniek, interactieve vragen om de eigen kennis te testen en verwijzingen naar actuele richtlijnen. De auteurs hopen hiermee bij te dragen aan een inspirerend coschap.
 • Iedereen is creatief: Video’s

  Apple Education

  Onderwijs Iedereen is creatief is voor iedereen - voor zowel beginnende als ervaren kunstenaars. De activiteiten en projecten zijn ontwikkeld om je aan te moedigen jezelf te uiten, je creatieve zelfvertrouwen te ontwikkelen en nog onontdekte talenten te ontdekken.   In elk hoofdstuk van Iedereen is creatief: Video’s vind je een reeks leuke activiteiten die je helpen bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en het maken van een eindproject. In deze handleiding leer je het volgende te maken: • Je eigen introductie • Een stomme film • Een filmpitch • Een educatief programma • Een documentaire • Een video van een live-evenement • Een reeks met special effects • Een korte film
 • Vesiculo-bulleuze dermatosen

  Amber Hof, Annemiek Silven, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde In het komende MLI-Book zullen de meest voorkomende vesiculobulleuze dermatosen besproken worden, en dan met name de dermatosen waarbij de vesicula of de bulla de primaire efflorescentie is. Er zijn verschillende huidziekten die gepaard kunnen gaan met vesiculae en/of bullae. Deze zullen in de hoofdstukken worden toegelicht.
 • Haren

  Annemiek Silven, Amber Hof, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde In dit MLI-Book worden aandoeningen en afwijkingen van de haren (trichosen) besproken. Pediculosis is geen haarziekte, maar wordt ook in dit MLI-Book ondergebracht omdat dit ziektebeeld verband houdt met haren. Tot slot wordt hyperhidrose, overmatig zweten, behandeld.
 • Kinderchirurgie

  Jorn Meekel, Abdelkarim el Idrissi, Niels Keekstra, Ramon Gorter, Susanne van der Veld, Michiel van Wijk & Roel Bakx

  Geneeskunde Kinderchirurgie behelst het medisch specialisme dat zich bezig houdt met specifieke chirurgische ziektebeelden bij foetussen, baby’s, kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld congenitale malformaties, thoracale en abdominale wand defecten en juveniele tumoren.
 • Eczemateuze dermatosen

  Annemiek Silven, Amber Hof, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde De term eczeem is afgeleid van het Griekse ‘ekzein’ , dat opkoken/opbruisen betekent. Dit is een verwijzing naar het vocht dat opbruist uit ‘eczeemputjes’. Eczemen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Belangrijke ziektebeelden, zoals het atopische eczeem en het ortho-ergische contacteczeem worden beschreven.
 • Tumoren & zwellingen

  Amber Hof, Annemiek Silven, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde Zwellingen van de huid kunnen imponeren veroorzaakt zijn door onder de huid liggende zwellingen, zoals cystes of lymfekliervergrotingen.  In het volgende MLI-Book zijn zwellingen en ulceraties van de huid zelf beschreven, waarbij een onderscheid is gemaakt in benigne, pre-maligne en maligne aandoeningen. Alleen tijdelijke zwellingen van de huid, zoals insectenbeten of allergische reacties worden niet besproken.
 • Papuleuze & noduleuze dermatosen

  Amber Hof, Annemiek Silven, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde In het voorliggende deerde MLI-Book worden ziektebeelden zoals Lichen puber plants, Rosacea en Urticaria en angio-oedeem besproken.
 • Traumachirurgie 2

  Maartje Terra, Abdelkarim el Idrissi, Jorn Meekel & Frank Bloemers

  Geneeskunde In het tweede MLI-Book Traumachirurgie zullen fracturen van romp/bekken en de extremiteiten worden besproken. Pas de volgende edities zal deze eerste overzicht worden uitgebreid en zullen verdere fracturen aan bod komen zoals bijvoorbeeld wervelfracturen. Fracturen van de schedel zijn al te vinden in de MLI-Books KNO.
 • Endocriene chirurgie

  Niels Keekstra, Jorn Meekel & Susanne van der Velde

  Geneeskunde Het tweede MLI-Book uit de serie Heelkunde alleen bevat enkele korte diagnosen van de schildklier en de bijschildklier. Een aanvulling voor het onderwerp endocrinologie vormt het MLI-Book Endocrinologie van de Interne Geneeskunde.
 • Pustuleuze dermatosen

  Annemiek Silven, Amber Hof, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde In dit MLI-Book worden een aantal huidaandoeningen besproken waarbij de aanwezigheid van pustels een van de belangrijke kenmerken is. Er zijn echter vele andere huidaandoeningen, bijvoorbeeld dermatomycosen, vormen van psoriasis, geneesmiddelenerupties en herpes simplexinfectie die ook met pustelvorming gepaard kunnen gaan.
 • Erythemato-squameuze dermatosen

  Annemiek Silven, Amber Hof, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde Het vijfde MLI-Book beschrijft aandoeningen zoals Psoriasis, Dermatomycosen en Dermatofytosen.
 • Gastro-intestinale chirurgie 3

  Lennaert Groen, Jorn Meekel, Niels Keekstra, Susanne van der Velde & Donald van der Peet

  Geneeskunde In het voorliggende MLI-Book worden veel voorkomende aandoeningen van colon en rectum uit chirurgisch perspectief beschreven. Aandoeningen van abdomen zijn ook in de MLI-Books Interne Geneeskunde te vinden.
 • Varices en ulcera

  Annemiek Silven, Amber Hof, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde De oorzaken van de in dit MLI-Book behandelde aandoeningen zijn meestal niet-dermatologisch. Over oorzaken is in andere MLI-books geschreven, bijvoorbeeld bij de Huisartsgeneeskunde. De behandeling van de gevolgen van deze aandoeningen op huidniveau vraagt vaak wel om dermatologische expertise.
 • Seksueel overdragbare aandoeningen

  Amber Hof, Annemiek Silven, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde In dit MLI-Book zullen de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen kort besproken.
 • Huid en Dermatologische inspectie

  Amber Hof, Annemiek Silven, Yoony Gent & Marjolein Wintzen

  Geneeskunde Bij het dermatologisch onderzoek wordt voor de beschrijving van huidafwijkingen gebruik gemaakt van het acronym PROVOKE als geheugensteuntje voor de verschillende aspecten waar je op moet letten. Het laatste MLI-Book geeft een overzicht over een gestructureerd dermatologisch onderzoek.
 • Gastro-intestinale chirurgie 2

  Lennaert Groen, Niels Keekstra, Jorn Meekel, Susanne van der Velde & Donald van der Peet

  Geneeskunde Het volgende MLI-Book - het tweede van in totaal drie chirurgische Gastroenterologieboeken - beschrijft veel voorkomende aandoeningen van de lever en de alvleesklier.
 • Algemene chirurgie

  Anne Dinaux & Susanne van der Velde

  Geneeskunde In de serie Heelkunde worden de meest belangrijke onderwerpen voor de basisarts beknopt besproken. Het MLI-Book Algemene chirurgie zal meer dan de volgende boeken in de serie een overzicht bieden over algemene chirurgische principes.In de volgende MLI-Books worden aandoeningen en operaties meer op de voorgrond gesteld.
 • Traumachirurgie 1

  Maartje Terra, Abdelkarim el Idrissi, Jorn Meekel & Frank Bloemers

  Geneeskunde Het eerste van MLI-Books Traumachirurgie beschrijft luxaties, peesrupturen en verschillende aandoeningen zoals de ziekte van Dupuytren de morbus de Quervain.

keyboard_arrow_up