Top Paid Books - Religion And Spirituality - Your selected Country: Netherlands

apps view_module menu
 • Bijbel NBV21

  NBG

  Bijbels NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw. De vernieuwde standaardvertaling in het Nederlands. NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw. De vernieuwde standaardvertaling in het Nederlands. De Bijbel is voor veel mensen het belangrijkste boek dat er is. De Bijbel heeft voor hen diepe betekenis als bron van hoop, troost, inspiratie en verbondenheid. De Bijbel is de bron van de Joodse en christelijke geloofstraditie en heeft bovendien grote en blijvende invloed op onze cultuur. In de Bijbel staan veel bekende verhalen. Verhalen over Adam en Eva, over Abraham en Mozes, over David en Goliat. En natuurlijk over Jezus. Al eeuwenlang lezen mensen deze mooie en bijzondere verhalen, en geven die aan elkaar door. Maar je kunt de verhalen ook zien: veel verhalen uit de Bijbel zijn afgebeeld op schilderijen. De Bijbel is beschikbaar in verschillende vertalingen, de NBV21 combineert al het goede van de Nieuwe Bijbelvertaling met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en a
 • Boeddhisme voor Dummies

  Jonathan Landaw, Stephan Bodian & Gudrun Bühnemann

  Boeddhisme Boeddhisme is een fascinerende Oosterse religie die nog steeds aan populariteit wint in de Westerse samenleving. Wat betekent het om een boeddhist te zijn? Waar ligt de oorsprong en wat zijn de beginselen van deze religie? In de tweede editie van 'Boeddhisme voor Dummies' komen alle facetten van de boeddhistische cultuur en de toepassing in de praktijk aan bod. Het bevat informatie over de verschillende boeddhismescholen - waaronder Theravada, Tibetaans boeddhisme en Mahayana - en besteedt aandacht aan de Dalai Lama. Jonathan Landaw studeerde Tibetaans boeddhisme in India, schreef vele boeken over boeddhisme en geeft al tientallen jaren meditatiecursussen. Stephan Bodian heeft verschillende scholen binnen het boeddhisme bestudeerd. Gudrun Bühnemann geeft les over de taal Sanskriet en de religies van Zuid-Azië.
 • Essential Judaism

  George Robinson

  Religie en spiritualiteit What happens at a synagogue service? What are the rules for keeping kosher? How do I light the Hanukah candles? What is in the Hebrew Bible? What do the Jewish holidays signify? What should I be teaching my children about being Jewish? A landmark reference, here is an indispensable one-volume guide to the religious traditions, everyday practices, philosophical beliefs, and historical foundations of Judaism -- everything you need to know about being Jewish. In Essential Judaism, George Robinson has created the accessible compendium that he sought when he rediscovered his Jewish roots as an adult. Robinson illuminates the Jewish life cycle at every stage, and lays out many fascinating aspects of Judaism -- the Kabbalah, Jewish mysticism, the evolution of Hasidism, and much more -- while keeping a firm focus on the different paths to living a good Jewish life in today's world.
 • De openbaring van Zacharia

  Peter Scheele

  Bijbelstudies Dat het boek Openbaring vol beeldspraak zit, weten veel christenen wel. Wat minder bekend is, is dat veel van die beelden rechtstreeks uit het boek Zacharia komen. Zo worden de vier paarden uit Openbaring 6 al beschreven in Zacharia 6, en worden de twee olijfbomen en twee kandelaren uit Openbaring 11 ontleend aan Zacharia 4. Waar Zacharia vooruitkijkt tot aan de Messias en de tijd van Jezus’ eerste komst, zo kijkt Openbaring vooruit tot aan Jezus’ tweede komst op aarde. In deze diepgaande, maar toch toegankelijk geschreven Bijbelstudie laat Peter Scheele verbanden zien waar je anders snel overheen leest. Zo profeteert Zacharia over de nieuwe periode die aanbreekt voor de terugkerende Joodse ballingen uit Babel, over de Messias die komen zal, maar herken je ook het werk van Paulus en andere gebeurtenissen uit het boek Handelingen. ‘Een goed begrip van Zacharia helpt om het boek Openbaring en daarmee ook onze eigen eindtijd beter te begrijpen. In dit boek wordt elk vers en soms ze
 • Life Without Faith In God: Atheism And Agnosticism, Reasons For A No-God World

  Sang Kobara

  Religie en spiritualiteit Measuring atheism is complicated. Some people who describe themselves as atheists also say they believe in some kind of higher power or spiritual force. At the same time, some of those who identify with a religion (for example, say they are Catholic or Jewish) say they do not believe in God. One thing is for sure: Along with the rise of religiously unaffiliated Americans - many of whom believe in God - there has been a corresponding increase in the number of atheists. It's an important question for all of us that why people don't believe in God. God has given Christians the mission of leading people to faith and, in America, our mission field keeps getting bigger. The number of atheists in America has doubled since 2007, and the number may be far more than we even realize. This book is for non-believers in religions. Contents you can find in this book: 1.Damnation by probability. 2.Original Sin as a concept. 3.The fable of Adam and Eve. 4.The Illusion of Free Will (Free Will i
 • God of All Things

  Andrew Wilson

  Religie en spiritualiteit Abstract theology is overrated, for God can be found in even the most ordinary of things. Jesus used things like a lily, sparrow, and sheep to teach about the kingdom of God. And in the Old Testament, God repeatedly describes himself and his saving work in relation to physical things such as a rock, horn, or eagle. In God of All Things, pastor and author Andrew Wilson invites you to rediscover God in this way, too--through ordinary, everyday things. He explores the idea of a material world and presents a variety of created marvels that reveal the gospel in everyday life and fuel worship and joy in God--marvels like: Dust: the image of GodHorns: the salvation of GodDonkeys: the peace of GodWater: the life of GodViruses: the problem of GodCities: the kingdom of God God of All Things will leave you with a deeper understanding of Scripture, the world you live in, and the God who made it all.
 • Easy Journey to Other Planets

  His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

  Religie en spiritualiteit Forget NASA's elaborate arrangements and huge, dangerous metal machines. Learn the easy way to journey through the solar system. Using subtle, spiritual energy you can travel to other planets and see the wonders of God's creation. Or you can choose to travel beyond the material creation to your eternal home with Krishna. Easy Journey to Other Planets gives a bird's-eye view of the vast cosmos and spiritual world, so you can intelligently choose your travel destination.
 • The Joker Is Satan, And So Are We: Girard and the Dark Knight

  Journal of Religion and Film

  Religie en spiritualiteit Article [1] The Dark Knight is a movie that is breaking box office records. Why? Because it is a powerful expression of theological ideas. I need to elaborate a bit on this apparently odd statement. Let's list, in no particular order, some of the main themes of the movie: The Joker's main goal is not acquiring money, but sowing chaos and destruction; Bruce Wayne and Harvey Dent are rivals for the affection of Rachel Dawes; the police force is filled with corruption; Batman's exploits have produced copycats, imitators; the "law-abiding citizens" and the "criminals" are distinct groups of people ... aren't they? ... or are they all in the same boat?; a symbol of "justice," such as Harvey Dent, can be seduced to join "the dark side"; criminals often kill each other, taking greed to an irrational extreme. These themes can be elucidated very effectively with reference to the writings of Rene Girard.
 • The Artist's Way

  Julia Cameron

  Religie en spiritualiteit 'A really good starting point to discover what lights you up' - Emma Gannon 'Unlock your inner creativity and ease your anxiety' Daily Telegraph THE MULTI-MILLION-COPY WORLDWIDE BESTSELLER Since its first publication, The Artist's Way has inspired the genius of Elizabeth Gilbert, Tim Ferriss, Reese Witherspoon, Kerry Washington and millions of readers to embark on a creative journey and find a deeper connection to process and purpose. Julia Cameron guides readers in uncovering problems and pressure points that may be restricting their creative flow and offers techniques to open up opportunities for growth and self-discovery. A revolutionary programme for personal renewal, The Artist's Way will help get you back on track, rediscover your passions, and take the steps you need to change your life. 'Each time I've learned something important and surprising about myself and my work ... Without The Artist's Way , there would have been no Eat, Pray, Love ' - Elizabeth Gilbert
 • Kersten in quotes

  Bart Bolier

  Religie en spiritualiteit Kersten in quotes bevat een bloemlezing uit de nagelaten werken van ds. G.H. Kersten. Aan de hand van verschillende thema's wordt de lezer door de werken van ds. Kersten geleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: verkiezing en verantwoordelijkheid, wedergeboorte en geloof, Doop en Avondmaal en Wet en Evangelie. De auteur heeft een toegankelijk boek samengesteld, waarmee zowel jongeren als ouderen kennis kunnen nemen van het werk van deze dienaar, herder en leraar. De teksten zijn geschikt voor persoonlijke overdenking, maar ook voor bespreking op (belijdenis)catechisatie en in studiegroepen
 • The Telling

  Mark Gerson

  Judaïsme God didn’t design the Seder to put your kids to sleep. Instead, the Seder is an experience your family should love, treasure and remember. Have you ever wondered that there might be something more to Passover, the Seder and in the Haggadah—something that just might hold the secrets to living the life of joy and meaning that you were intended to? In The Telling , Mark Gerson, host of The Rabbi’s Husband podcast and renowned Jewish philanthropist, shows us how to make the Seder the most engaging, inspiring, and important night of the Jewish year. By using this book, you’ll be able to: · Lead the Seder with wisdom, confidence and fun that guests will remember · Make the Haggadah burst alive with insight for our opportunities, questions and challenges · Show Gentile friends the richness of the Jewish tradition · Instill a lasting love of Judaism within your children · Bring your family closer together and closer to God The Telling will enable you to see what the Haggadah real
 • De Nieuwe Bijbelvertaling

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbels De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een complete vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De vertaling verscheen in 2004 en sindsdien zijn er meer dan één miljoen exemplaren van verkocht. In het Nederlandse taalgebied wordt de NBV gezien als de standaardvertaling. Deze uitgave bevat ook de deuterocanonieke boeken.
 • Tao: The Watercourse Way

  Alan Watts

  Religie en spiritualiteit Following Alan Watts' acclaimed book on Zen Buddhism The Way of Zen , he tackles the Chinese philosophy of Tao. The Tao is the way of man's cooperation with the natural course of the natural world. Alan Watts takes the reader through the history of Tao and its interpretations by key thinkers such as Lao-Tzu, author of the Tao Te Ching . Watts goes on to demonstrate how the ancient and timeless Chinese wisdom of Tao promotes the idea of following a life lived according to the natural world and goes against our goal-oriented ideas by allowing time to quiet our minds and observe the world rather than imposing ourselves on it. By taking in some of the lessons of Tao, we can change our attitude to the way we live. Drawing on ancient and modern sources, Watts treats the Chinese philosophy of Tao in much the same way as he did Zen Buddhism in his classic The Way of Zen . Including an introduction to the Chinese culture that is the foundation of the Tao, this is one of Alan Watts' best-loved
 • Maria Magdalena, of Het lot van de vrouw

  Hans Stolp

  Christendom Verrassend en toegankelijk portret van een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis. Was Maria Magdalena maar een man geweest, dan zouden haar kennis, haar inzicht, haar wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van vandaag tot voorbeeld dienen. Helaas (?) was zij een vrouw. En dus werd zij in de geschiedenis van het christendom naar beneden gehaald, bezoedeld en tot hoer verklaard. Maria Magdalena: geen ander, man noch vrouw, heeft de leringen van Jezus zo naar wezen, zin en diepte verstaan. Daarom is zij bij uitstek degene, die Jezus' onderricht keer op keer aan de mannelijke leerlingen van Jezus heeft mogen onthullen: zonder haar toelichting zou de boodschap van de Meester voor hen een dode en lege letter zijn gebleven. Hans Stolp geeft in dit boek een verrassende beschrijving van deze vrouw die tot de belangrijkste leerlingen van Jezus mag worden gerekend. Hij laat zien hoe in het lot van deze ene vrouw het lot van alle vrouwen zichtbaar wordt. Bovendien beschrijft hij doe
 • De God van Abraham, Isaak en Jakob

  Henk Binnendijk

  Bijbelstudies Abraham, Isaäk en Jakob en hun vrouwen waren gewone mensen. Natuurlijk leefden ze bijna vierduizend jaar geleden en in een andere cultuur. Maar het waren wel mensen met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. Wie ook nog altijd Dezelfde is, is de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Hij kwam steeds weer in hun leven. Hij beloofde hen veel. Sommige beloften werden gedurende hun leven vervuld. Andere lagen in de toekomst. Hij vermaande hen nooit. Soms leerde Hij hen door te zwijgen. Hij leerde hen door hun beslissingen, hun falen, hun zelfzucht en hun liefde. Door hen te laten zien wat hun daden opleverden. Zowel negatief als positief. Maar Hij bleef altijd achter hen staan. Hij nam het altijd voor ze op. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vier vragen, zoadat het boek geschikt is voor bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband.
 • En dan nog dit

  Nico ter Linden

  Religie en spiritualiteit Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Hij schreef meeslepend en ontroerend over zijn vele pastorale ontmoetingen. In zijn zesdelige bestseller Het verhaal gaat… hervertelde hij de bijbel. Voor kinderen deed hij dat nogmaals in het prachtige geïllustreerde Moet je horen. Maar hoe staat het eigenlijk met zijn eigen verhaal? Hoe ontwikkelt zich een geloof in al die jaren, door al die ontmoetingen? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat werd verworven? Werd zijn geloof wel eens aangevochten, werd hij ooit overmand door de gedachte dat de beelden die wij op het wolkendek projecteren een illusie zijn, dat het daar achter die wolken een lege boel is? Twijfel en ongeloof, zeker, Ter Linden kende het. Maar hij schrijft ook: ‘Theologen die gedesillusioneerd hun geloof aan de wilgen hangen en daar in woord en geschrift verslag van doen,
 • Heaven Awaits the Bride

  Anna Rountree

  Christendom While staying at a cabin in the mountains, Anna Rountree ws caught up in a tremendous vision of heaven. While there, she was met and taught by the angels around her and Jesus himself. In this book, Rountree provides readers with a stunning vision of what heaven is like and discusses the correlation between events today and what she saw in the spirit realm.  Heaven Awaits the Bride is a combination of two previously released books, The Heavens Opened and The Priestly Bride , which together contain the account of Rountree’s visions of heaven. Positioned to make the most of the extreme interest in heaven in the market place, this new book presents the information in a integrative study format, interspersing valuable notes within the next pages. 
 • Tafsir al-Qurtubi - Introduction

  Muhammad Abu Abdullah Al-Qurtubi, Aisha Abdurrahman Bewley & Abdalhaqq Bewley

  Islam The tafsīr of al-Qurṭubī is perhaps one of the most compendious of them all and is certainly among the most famous. As its title, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān – The General Judgments of the Qur’an, suggests, its main focus is on the rulings and judgments to be found in the Qur’ān. However, in the course of doing that, al-Qurṭubī examines all the relevant sciences necessary, such as the ḥadīth pertaining to the āyahs, events in the sīrah, what the Companions, their Followers and other noted people of knowledge said about the āyahs, essential aspects of Arabic etymology, syntax and usage, copiously illustrated by examples, and much more. In this introduction, the author lays out some of the key themes of the Qur’an: Its virtues and the reciter’s; how to recite it; cautioning against showing off; what the one who knows the Qur’an must do and not neglect to do; learning its syntax; the excellence of tafsīr; the excellence of the bearer of the Qur’an; t
 • The Wandering Friar

  John Anglin

  Christendom The Catholic Church is an institution that evokes wonder, curiosity, awe, and reverence, but also hurt, confusion, fear, and anger. Franciscan friar and priest, Fr. John Anglin, OFM, presents a picture of the Church not through its institutional structures, but through the lived experience of the members that he has encountered on his extensive travels during more than forty years of active ministry. In The Wandering Friar, you meet the rich and the poor; urbanites, suburbanites, and country-dwellers; white, black, and brown folks; some of strong faith, others of weak or growing faith—but all of them Catholic. Fr. Anglin also talks his early life and how he came to grow into an exciting and rewarding ministry.
 • Jezus

  Fik Meijer

  Christendom Het jaar 30, ongeveer. Jezus van Nazaret zwerft door Galilea. Hij predikt zijn boodschap van het naderend koninkrijk van God. In een verdeelde samenleving, verscheurd door conflicten tussen Joden en Romeinen en tussen Joden onderling, spreekt dat veel mensen aan – maar velen ook niet. Wie was hij? In de evangeliën lezen we het een en ander over zijn optreden, maar weinig over de wereld waarin hij leefde. Wie daar wel over schreef was Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in Jeruzalem werd geboren en uiteindelijk in Rome terechtkwam. Hij wordt wel de vijfde evangelist genoemd. Josephus maakt het mogelijk Jezus te vergelijken met andere profeten, messiassen, zelfverklaarde koningen en wonderdoeners. Want Jezus was niet de enige. Fik Meijer vertelt in zijn nieuwe grote boek over het waarheidsgehalte van de geboorteverhalen van Jezus, de rol van Maria van Magdala, de betekenis van exorcisme, het geweld in Getsemane, de kruisdood als u
 • The Francis Chan Collection

  Francis Chan

  Christendom Now available! All four of Francis Chan's New York Times bestselling books in one edition! Experience the life-changing message of Francis Chan. This new collection contains: Crazy Love: Revised & Updated Edition! God is Love. Crazy, relentless, all-powerful love. Have you ever wondered if we're missing it? Forgotten God: Francis Chan offers a compelling invitation to understand, embrace, and follow the Holy Spirit's direction in our lives. Erasing Hell: Addressing a variety of views on hell, the Bible, and the character of God, Francis Chan and Preston Sprinkle offer an eloquent response to the recent media storm surrounding questions of eternal destiny. Multiply:  One plus one plus one. Every copy of Multiply is designed to do what Jesus did: make disciples who make disciples who make disciples…. until the world knows the truth of Jesus Christ.  
 • Fervent

  Priscilla Shirer

  Christendom You have an enemy . . . and he’s dead set on destroying all you hold dear and keeping you from experiencing abundant life in Christ. What’s more, his approach to disrupting your life and discrediting your faith isn’t general or generic, not a one-size-fits-all. It’s specific. Personalized. Targeted.   So this book is your chance to strike back. With prayer. With a weapon that really works. Each chapter will guide you in crafting prayer strategies that hit the enemy where it hurts, letting him know you’re on to him and that you won’t back down. Because with every new strategy you build, you’re turning the fiercest battles of life into precise strikes against him and his handiwork, each one infused with the power of God’s Spirit.   New York Times bestselling author Priscilla Shirer, widely known for her international speaking, teaching, and writing ministries, brings her new role from the 2015 film War Room into the real lives of today’s women, addressing the
 • Catholic New American Bible Revised Edition

  Various Authors

  Bijbels Updated January 2023 with the latest NABRE text corrections from USCCB. This ebook version of the New American Bible Revised Edition has been reviewed and approved by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Consider viewing the sample before purchasing. This ebook is the current official version of the Catholic Bible. Released on March 9, 2011, the New American Bible, Revised Edition (NABRE) is the culmination of nearly 20 years of work by a group of nearly 100 scholars and theologians, including bishops, revisers and editors. The NABRE includes a newly revised translation of the entire Old Testament (including the Book of Psalms) along with the 1986 edition of the New Testament. Table of Contents New American Bible Revised Edition Preface to the Revised New American Bible Old Testament THE PENTATEUCH Introduction • The Book of Genesis • The Book of Exodus • The Book of Leviticus • The Book of Numbers • The Book of Deuteronomy THE HISTORICAL BOOKS Introduct
 • The Collected Sermons of Walter Brueggemann

  Walter Brueggemann

  Religie en spiritualiteit In addition to being one of the world's leading interpreters of the Old Testament, Walter Brueggemann is a skilled and beloved preacher. This collection of sermons demonstrates Brueggemann's fidelity to biblical texts, which come alive with meaning in our contemporary world. Throughout, Brueggemann also reflects on his preaching. The book features a biblical index as well as a foreword by Samuel Wells of Duke University who writes: "Enjoy this volume from a master exegete, a master theologian, and a master preacher. They really are neat sermons. And they're for you."
 • THE WISDOM THAT WORKS

  Bishop David O. Oyedepo

  Religie en spiritualiteit Wisdom is what guarantees triumph and excellence in every area of a man's endeavor. Until you lay hold on this dimension of wisdom, life remains an eternal struggle. This book unequivocally asserts that divine wisdom is supreme as God's throne was created through wisdom. Wisdom took Joseph to his throne and operating in it is what will take you to your throne and sustain you there. In this book, Dr. David O. Oyedepo says: "I will be showing you the technicalities of this wisdom. You will understand its inner workings and how results can be cheaply obtained. You will stop running helter-skelter, because you will know the strategy for winning in lie by operating God's kind of wisdom." This book will set you walking on the wisdom path and stay winning in life!
 • Novo nascimento

  Edir Macedo

  Christendom Começar de novo. Quem nunca desejou virar a página e começar uma nova história? Ou, quem sabe, ir além e apagar o passado, quem você foi a vida inteira, e nascer de novo? Humanamente falando, isso é impossível. No entanto, a Bíblia fala de um renascimento espiritual que está disponível para todos aqueles que desejam a vida eterna. Mas o que é necessário para que uma pessoa nasça de novo? Em primeiro lugar, é preciso desejar uma nova identidade, que esteja de acordo com a do próprio Deus. É exatamente sobre isso que Edir Macedo fala em Novo Nascimento. Por meio de uma linguagem simples e objetiva, o autor esclarece dúvidas sobre como ter um arrependimento sincero e manter a boa consciência e como o Espírito Santo age no processo de conversão daqueles que desejam nascer de novo.
 • Bijbel

  De Statenvertaling

  Bijbels Bijbel. Dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Statenvertaling). Bestseller aller tijden. De Bijbel is het heilige boek van de christenen. De Bijbel wordt door de meeste christenen als authentieke openbaring van God gezien, en afhankelijk van de stroming zitten er meer of minder boeken in de canon, maar buiten deze boeken openbaart God zich ook. Omdat God betrouwbaar is, kan hij niet handelen tegen zijn eigen woorden in die al zijn opgeschreven. De evangelist Johannes schrijft in het naar hem genoemde evangelie volgens Johannes onder andere: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen...(verzen 1-5)...en Het Woord is mens geworden en heeft
 • Bijbel in Gewone Taal

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbels De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel, in duidelijke taal.  Deze vertaling maakt de Bijbel voor iedereen begrijpelijk. Het gebruik van gewone taal brengt de tekst dichtbij. Zo wordt de tekst een ontmoeting, met bekende en minder bekende bijbelse personen, en met bekende en minder bekende verhalen.  De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft tientallen jaren ervaring met bijbelvertalen. Een eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal is in ontvangst genomen door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 1 oktober 2014.
 • De Koran

  Simon Abram

  Islam De Koran
 • Ik was een van hen

  Maarten Zeegers

  Islam In 2013 verhuist Maarten Zeegers met zijn Syrische vrouw Sarah naar de Haagse wijk Transvaal. In deze buurt is driekwart van de inwoners moslim, en is hij degene die moet zien te integreren. Al snel blijkt dat Zeegers niet welkom is in de gesloten gemeenschappen. Hij ziet maar één mogelijkheid: zichzelf voordoen als moslim. Zijn nieuwe identiteit opent een wereld waarin maar weinig Nederlanders thuis zijn. Van dichtbij ziet hij een rituele geseling, hij laat een duivel uitdrijven en trekt twee maanden op met een Syrië-ganger. Zijn stappen worden zelfs gevolgd door de aivd. Op het moment dat hij zich dreigt te verliezen in zijn dubbelleven, verandert zijn wijk in een oorlogsgebied. Ik was een van hen is een onthullend en onontbeerlijk verslag voor iedereen die wil weten wat er speelt in het ‘Nederlandse Molenbeek’.
 • The Silent Patient

  Alex Michaelides

  Religie en spiritualiteit - THE RECORD-BREAKING, MULTIMILLION COPY GLOBAL BESTSELLER AND TIKTOK SENSATION - Discover the #1 New York Times and Sunday Times bestselling thriller with a jaw-dropping twist that everyone is talking about - as seen on TikTok. Soon to be a major film. Alicia Berenson lived a seemingly perfect life until one day six years ago. When she shot her husband in the head five times. Since then she hasn't spoken a single word. It's time to find out why. READERS LOVE THE SILENT PATIENT ⭐⭐⭐⭐⭐ 'Everything you need from a psychological thriller with a killer twist that is impossible to see coming!' ⭐⭐⭐⭐⭐ 'Fiendishly clever ... believe the hype .' ⭐⭐⭐⭐⭐ 'Grabs your afternoon from the start and never lets go ' ⭐⭐⭐⭐⭐ 'A fantastic thriller with an incredible plot twist that I really didn't see coming . I highly recommend.' ⭐⭐⭐⭐⭐ 'OMG, my heart is still pounding from the final chapters of this amazing thriller.' ⭐⭐⭐⭐⭐ ' I'm honestly speechle
 • Het oerboek van de mens

  Carel van Schaik & Kai Michel

  Religie en spiritualiteit Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd – of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het wezen van Homo sapiens. Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door het boek der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving. Van Adam en Eva tot koning Salomo, van de profeten tot Jezus van Nazareth en zijn moeder Maria: Van Schaik en Michel leggen de echte redenen blo
 • The God Delusion

  Richard Dawkins

  Religie en spiritualiteit 'Timely, impassioned and brilliantly argued' Rod Liddle, Sunday Times 'A spirited and exhilarating read' Joan Bakewell , Guardian Dawkins attacks God in all his forms. He eviscerates the major arguments for religion and demonstrates the supreme improbability of a supreme being. He shows how religion fuels war, foments bigotry and abuses children. The God Delusion is a brilliantly argued, fascinating polemic that will be required reading for anyone interested in this most emotional and important subject.
 • Conversations With God

  Neale Donald Walsch

  Religie en spiritualiteit During the lowest point of his life, a man begins writing letters to God to vent his frustrations - and unexpectedly receives answers to his questions, written by his own hand . The bestselling spiritual classic that has now sold millions of copies world-wide. Neale Donald Walsch was experiencing the lowest point of his life - from a devastating fire to the collapse of his marriage - when he decided to write a letter to God to vent his frustrations. What he did not expect was a response: as he finished his letter, he was moved to continue writing, and out came extraordinary answers to his questions. These answers - covering all aspects of human existence, from happiness to money, to faith - helped Walsch to change himself and his life for better, and the way he viewed other beings. Walsch compiled all of these answers into a book, Conversations with God , which was an instant bestseller on publication in 1995, going straight into the New York Times bestseller list and remaining there
 • Bijbel - NBG-vertaling 1951

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbels De NBG-vertaling 1951 verscheen in 1951. De vertaling is vernoemd naar haar opdrachtgever: het Nederlands Bijbelgenootschap. De vertaling verving de verouderde Statenvertaling. Tot de uitgave van de NBV in 2004 was de NBG-vertaling 1951 de meest gebruikte vertaling in de protestantse erediensten.
 • Boeddhisme in het licht van de Bijbel

  J.I. van Baaren

  Bijbelstudies Steeds vaker zeggen mensen dat ze boeddhist zijn of dat ze zich aangesproken voelen door het boeddhisme. Deze brochure geeft meer informatie over het boeddhisme van uit een bijbels perspectief.
 • De Christenreis naar de Eeuwigheid

  H. v.d. Brink

  Christendom John Bunyan's boek De christenreis naar de eeuwigheid (the Pilgrims Progress) is naast de bijbel het meest vertaalde en verkochte boek sinds eeuwen. De reden hiervan is dat het eigenlijk een levensverhaal is, waarin de Christen - op zijn weg - zichzelf herkent. John Bunyan zegt dat hij het als in een droom zag, maar inleidingen in zeer oude uitgaven schrijven dat het zijn eigen levensverhaal is, waarin hij bijzonder door de Heer werd geleid. Dit is een verhaal voor alle tijden, alle mensen, van alle leeftijden. Deze uitgave met illustraties is bewerkt voor kinderen.
 • Islam in het licht van de Bijbel

  J.I. van Baaren

  Bijbelstudies De Islam is een snel groeiende godsdienst in Nederland. Deze Moria-brochure geeft meer informatie over de achtergronden vanuit een Bijbels perspectief. - Het ontstaan van de islam - Wie was Mohammed - Wat houdt de Islam in? - Verschillen en overeenkomsten met het christendom? - Waarop te letten bij gesprekken met islamieten?
 • De Nieuwe Bijbelvertaling

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbels De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een complete nieuwe vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De vertaling verscheen in 2004 en sindsdien zijn er meer dan één miljoen exemplaren van verkocht. In het Nederlandse taalgebied wordt de NBV gezien als de standaardvertaling.
 • The Qur'an | Koran | Quran | Al-Qur'an

  Allah, Muhammed & Mohammed

  Islam The Qur’an (literally “the recitation” also sometimes transliterated as Quran, Kuran, Koran, Qur’ān, Coran or al-Qur’ān), is the fundamental religious text of Islam.  Widely regarded as the finest piece of literature in the Arabic language, the Qur’an serves as the verbal divine guidance and moral direction for mankind for hundreds of millions of Muslims around the world. The text of the Qur’an consists of 114 chapters of varying lengths, each known as a sura. Chapters are classed as Meccan or Medinan, depending on when (before or after Hijra) the verses were revealed. Chapter titles are derived from a name or quality discussed in the text, or from the first letters or words of the sura. Muslims believe that Muhammad, on God's command, gave the chapters their names.
 • Mere Christianity

  C. S. Lewis

  Christendom Mere Christianity is C.S. Lewis's forceful and accessible doctrine of Christian belief. First heard as informal radio broadcasts and then published as three separate books - The Case for Christianity , Christian Behavior , and Beyond Personality - Mere Christianity brings together what Lewis saw as the fundamental truths of the religion. Rejecting the boundaries that divide Christianity's many denominations, C.S. Lewis finds a common ground on which all those who have Christian faith can stand together, proving that "at the centre of each there is something, or a Someone, who against all divergences of belief, all differences of temperament, all memories of mutual persecution, speaks the same voice. Reader's reviews: This book quite literally changed my life. This is a dramatic, vivid account of a former atheist's realization that God is real and that you can know Him in a personal way. Reading this book with an open mind certainly helps to understand Lewis' perspective. It was origin
 • De profeet

  Khalil Gibran

  Religie en spiritualiteit Het meesterwerk van Kahlil Gibran verbindt oosterse en westerse mystiek. Het werd in meer dan 100 talen vertaald en verkocht miljoenen exemplaren. Vertaald door schrijfster Désanne van Brederode. Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het kruispunt van twee werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden het oosten en het westen samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans beste werk beschouwd en verschijnt nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer
 • Proof of Heaven

  Eben Alexander

  Religie en spiritualiteit THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLING ACCOUNT OF A NEUROSURGEON'S OWN NEAR-DEATH EXPERIENCE. Internationally acclaimed neurosurgeon Dr Eben Alexander always considered himself a man of science. His unwavering belief in evidence-based medicine fuelled a career in the top medical institutions of the world. But all this was set to change. One morning in 2008 he fell into a coma after suffering a rare form of bacterial meningitis. Scans of his brain revealed massive damage. Death was deemed the most likely outcome. As his family prepared themselves for the worst, something miraculous happened. Dr Alexander's brain went from near total inactivity to awakening. He made a full recovery but he was never the same. He woke certain of the infinite reach of the soul, he was certain of a life beyond death. In this astonishing book, Dr Alexander shares his experience, pieced together from the notes he made as soon as he was able to write again. Unlike other accounts of near-death experiences, he is abl
 • The Bhagavad Gita

  Bhagavad Gita

  Hindoeïsme The Bhagavad Gita is a classic Hindu scripture that reveals a conversation between Lord Krishna and Arjuna in the middle of a battlefield before a battle. Krishna explains the duty of a warrior and prince along with spiritual teachings such as yoga, reincarnation, and Samkhya. The Bhagavad Gita was a favorite work of Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Albert Einstein, and many other thinkers. 
 • De hele olifant in beeld

  Marja de Vries

  Religie en spiritualiteit De hele olifant in beeld: een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele wijsheidstradities én recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen! Marja de Vries biedt met De hele olifant in beeld inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. De Vries maakt zo in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar. Het wordt mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans in zowel onszelf als de wereld te herstellen. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. De wetmatigheden kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en
 • Wij Zijn Menselijke Engelen

  Human Angels

  Religie en spiritualiteit Wanneer we in het ego leven, zijn wij mensen. Als we in het Bewustzijn van de Eenheid leven, zijn wij Menselijke Engelen. Dit boek heeft de Menselijke Engelen Gemeenschap over de hele wereld geïnspireerd: één jaar na de publicatie ervan, is het boek inmiddels een wereldwijd fenomeen en is spontaan vertaald in vele talen door de lezers. Wij Zijn Menselijke Engelen is een gids over het overstijgen van het ego naar de Eenheid die is geschreven in een unieke stijl, zowel diepgaand en beknopt op hetzelfde moment. Wij Zijn Menselijke Engelen is een verheffende gids die je stap voor stap leidt, in je helende reis van het overstijgen van het ego tot de vervulling van je natuur als een Menselijke Engel in je leven en in de samenleving. Het zal je, zowel op een spirituele en een praktische manier helpen, met vervulling in je romantische relaties en om een beter mens te worden, klaar om hen te helpen die je ziet lijden. Het geeft je een nieuw, verlicht perspectief op je hele leven. Dit boek i
 • The Holy Bible

  The World English Bible (WEB)

  Bijbels The Holy Bible was inspired by God, who had His servants speak, write, and preserve His word.   The Bible is the best-selling book in history in the World.   The Holy Bible is God's written word to mankind. It has been written over thousands of years by many people under the inspiration of the Holy Spirit, and miraculously preserved until today. There are many ancient documents, but those in the Holy Bible are of great importance to Jews and Christians, because they explain the way to fellowship with God and the way to live. The Holy Bible is a collection of books. These are arranged in the Old Testament (before Jesus Christ) and New Testament.  The World English Bible (WEB) is a Public Domain (no copyright) Modern English translation of the Holy Bible. That means that you may freely copy it in any form, including electronic and print formats.
 • Ingangen tot een cursus in wonderen

  Willem Glaudemans

  Religie en spiritualiteit Willem Glaudemans, een van de vertalers van Een Cursus in Wonderen, biedt een aantal aanknopingspunten om uiteindelijk de Cursus zelf 'binnen te gaan' en profijt te hebben van de boodschap ervan. Veel mensen lopen eerst een tijdje om 'Een cursus in Wonderen' heen. Het boek intrigeert, trekt aan, wil gelezen worden. Maar het is ook dik en ingewikkeld of het taalgebruik schrikt af. Dat maakt meteen de kracht van deze spirituele leerweg duidelijk. Zelfs ongeopend laat hij je niet onberoerd! Willem Glaudemans, een van de vertalers van het oorspronkelijke manuscript, biedt met dit 'Ingangen tot Een Cursus in Wonderen' een aantal aanknopingspunten om uiteindelijk de Cursus zelf 'binnen te gaan' en profijt te hebben van de onschatbare boodschap ervan. Zowel voor diegenen die nog onbekend zijn met de Cursus als lezers die hun omgang met de Cursus willen verdiepen, is dit boek een prachtige ingang.
 • De Bijbel voor ongelovigen / 1 en 2

  Guus Kuijer

  Bijbels De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen. Deel 1 Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Deel 2 In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door
 • Huwelijk, seksualiteit en de Bijbel

  Jenö Sebök

  Christendom Het huwelijk en seksualiteit zijn thema’s die in de bijbel op duidelijke wijze behandeld worden. Dit boek is geschreven om een kort en bondig overzicht te geven van de Bijbelse zienswijze.  De auteur gaat hierbij actuele thema’s en vragen niet uit de weg. Het boek zal jonge mensen die zich oriënteren op huwelijk en seksualiteit in de bijbel veel duidelijkheid verschaffen. Jenö Sebök werkt als persvoorlichter bij een christelijke organisatie in Nederland. Van zijn hand verschenen eerder de boeken Hemelse Gewesten en Wat drijft de islamisten?
 • Sodoma

  Frédéric Martel

  Religie en spiritualiteit 'Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.' Met die woorden gaf paus Franciscus een geheim prijs dat in het duizelingwekkende Sodoma voor het eerst in zijn geheel wordt onthuld. God zou de Bijbelse stad Sodom hebben vernietigd vanwege de homoseksualiteit van haar inwoners. Maar vandaag de dag vormt het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. Dit lang verzwegen, explosieve gegeven verklaart veel. Het priestercelibaat bijvoorbeeld, het verbod op het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de cultuur van geheimhouding rond seksueel misbruik en de vrouwenhaat van de geestelijkheid. Maar ook het aftreden van paus Benedictus XVI heeft ermee te maken, net als de recente aanvallen op paus Franciscus. Vier jaar lang heeft Frédéric Martel zich ondergedompeld in de wereld van het Vaticaan. Hij heeft onderzoek verricht in meer dan dertig landen en daarbij honderden mensen gesproken, van priesters tot bisschoppen en kardin
 • The Prophet

  Khalil Gibran

  Religie en spiritualiteit The Prophet by Kahlil Gibrán is a collection of poetic essays that address topics ranging from friendship and love to good and evil. 
 • Hemelse gewesten

  Jenö Sebök

  Bijbelstudies De interesse in de geestelijke wereld is groter dan ooit. In de bijbel wordt over deze wereld gesproken als de “hemelse gewesten”. In deze geestelijke wereld leven engelen en demonen. Het grote probleem is dat we niet meer in de duivel geloven. Hij wordt echter in de bijbel de god van deze eeuw en de overste van de wereld genoemd. Er komt een einde aan zijn macht. Jezus Christus zal de heerschappij overnemen. We doen er goed aan eens grondig uit te zoeken wat de bijbel over de duivel en de geestelijke wereld openbaart. De Schrift vertelt ons dat er een strijd is op leven en dood tussen God en de duivel. En wij zijn bij die strijd betrokken. Dan doen we er goed aan onze vijand beter te leren kennen. Zolang we dat doen vanuit de bijbel is dat niet verkeerd; het wordt pas ongezond en gevaarlijk als we langs de weg van occultisme de duivel willen leren kennen.
 • Job en de zin van zinloos lijden

  Jenö Sebök

  Religie en spiritualiteit Wanneer je onverdiend moet lijden, kun je in de verleiding komen om je geloof te verliezen. Of je gelooft nog wel met je verstand in God, maar je gelooft niet dat Hij van je houdt en naar je luistert. Je bent teleurgesteld in God. Je begint te twijfelen aan de Bijbel, want je hebt je beroepen op de beloften die daarin staan. De belofte dat God je gebeden verhoort. De verzekering dat Jezus jouw ziekten en kwalen op zich genomen heeft en dat zijn striemen jou tot genezing zouden zijn. Je hebt God uitgedaagd om zijn beloften waar te maken, maar de hemel leek van schokbeton. God antwoordde niet eens, laat staan dat Hij verhoorde. Kun je in zo’n God nog geloven?  Als je je hierin herkent, dan is dit boekje voor jou geschreven.  De schrijver heeft 23 jaar bij de stichting Open Doors gewerkt en heeft zich in die tijd verdiept in de zin van het lijden.
 • Groot Nieuws Bijbel

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbels De Groot Nieuws Bijbel is een bijbelvertaling in hedendaags Nederlands, vooral bedoeld voor de niet-kerkelijke lezer. De heldere taal maakt de vertaling voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ook is de Groot Nieuws Bijbel zeer geschikt om uit voor te lezen.
 • Heilige identiteiten

  Machteld Zee

  Islam Hoeveel vrijheid kunnen we geven aan het islamitisch fundamentalisme zonder onze eigen vrijheden te verliezen? Op levendige, heldere en vlijmscherpe wijze onderzoekt Machteld Zee deze urgente vraag. Volgens multiculturele denkers is het een aardig idee om in het Westen voor moslims een alternatief rechtsstelsel toe te staan. Maar wat houdt dat in? Bij hoge uitzondering kreeg Machteld Zee toegang tot enkele shariaraden in Engeland: rechtbanken waar de wet van de sharia geldt in plaats van de westerse beginselen van vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Ze zag daar hoe islamitische vrouwen in een parallel religieus rechtsstelsel afhankelijk worden gehouden. Moeten we ons hier in het Westen niet juist veel sterker maken voor de rechten van álle vrouwen? Of zijn we al op weg naar een shariastaat?
 • Het vervallen huis van de islam

  Ruud Koopmans

  Islam De islamitische wereld bevindt zich in een steeds dieper wordende crisis. Terwijl de rest van de wereld democratiseerde, nam het aantal democratieën in de islamitische wereld alleen maar verder af. Met de rechten van vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheden is het nergens zo slecht gesteld. Van Mali in West-Afrika tot de Filipijnen in Oost-Azië woeden tientallen burgeroorlogen met islamitische betrokkenheid die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Duizenden komen jaarlijks om bij aanslagen van terreurorganisaties als ISIS, Al-Qaeda en Boko Haram. Economisch raakt de islamitische wereld steeds verder achterop. Geen wonder dat velen elders een goed heenkomen zoeken. Maar ook wat integratie betreft zijn migranten uit moslimlanden hekkensluiters. Met een indrukwekkende hoeveelheid feitenmateriaal toont dit boek de diepte van de islamitische crisis aan, en onderzoekt de oorzaken. Westers kolonialisme, inmenging van buitenaf en discriminatie bieden geen steekhoudende verklaring.
 • Bijbel

  Stichting HSV

  Bijbels E-book met de Bijbel in Herziene Statenvertaling. In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling. Moeilijke zinsconstructies zijn vervangen, maar traditionele termen zijn bewaard. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten. Het doel van de HSV is om de huidige en komende generaties bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om de betrouwbaarheid van de Statenvertaling te behouden en de verstaanbaarheid te vergroten.
 • Een levensregel voor beginners

  Wil Derkse

  Religie en spiritualiteit Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Vóór de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten'. De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen. In dit boek vertrekt Wil Derkse van de stap van aandachtig luisteren naar het komen tot resultaten uit de openingszin van de Benedictusregel. Hij past de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat
 • Jehovas Getuigen in het licht van de Bijbel

  J.I. van Baaren

  Bijbelstudies Het is bijna onvermijdelijk dat men in contact komt met de jehova’s getuigen. Deze brochure geeft inzicht in de organisatie en leer van de jehova’s getuigen en behandelt verschillende leerstellingen waarin de jehova’s getuigen afwijken van de christelijke leer.
 • De koran

  Fred Leemhuis

  Religie en spiritualiteit Naast de Arabische tekst van de Koran tref je de Nederlandse weergave van arabist dr. Fred Leemhuis. Leemhuis heeft bij het vertalen rekening gehouden met de voor moslims gezaghebbende uitleg van het boek. Het boek wordt besloten met een verantwoording en een register op namen en onderwerpen.
 • Mohammed en het ontstaan van de islam

  Marcel Hulspas

  Islam Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? En hoe kon de islam zich in zo korte tijd zo enorm verbreiden? In dit boek schetst Marcel Hulspas een genuanceerd en realistisch beeld van de Profeet en de wereld om hem heen. Aan de hand van niet-islamitische bronnen en de oudste biografieën laat hij zien dat Mohammed onderdeel uitmaakte van een brede religieuze hervormingsbeweging in Arabië. Met vele anderen was Mohammed ervan overtuigd dat de Arabieren moesten terugkeren tot de ware religie van Abraham. Hij waarschuwde de inwoners van Mekka dat ze de eredienst rond de Kaäba moesten zuiveren, maar vond nauwelijks gehoor. Nadat zijn volgelingen de stad hadden verlaten, zette hij zijn strijd voort vanuit Medina. Hulspas vergelijkt de verhalen over Mohammed met Koranverzen en andere bronnen, en komt zo tot een op vele punten radicaal andere visie op het leven van de Profeet en het ontstaan van de islam. En hij weet deze visie op een overtuigende wijze te verbinden met de roerige geschiedenis
 • Het Evangelie van Thomas

  Bram Moerland

  Christendom 'Het Evangelie van Thomas ' van Bram Moerland laat een verrassend andere visie zien op de historische betekenis van Jezus. Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi. Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus. De tekst bestaat uit 114 losse uitspraken van Jezus, zogenoemde logions. Veel van die logions zijn nogal duister. Ze zullen in de spirituele gemeenschap waarin Jezus sprak vast wel begrijpelijk zijn geweest, maar voor hedendaagse lezers is de betekenis niet altijd meteen duidelijk. Het is daarom belangrijk dat Bram Moerland nu een toelichting heeft geschreven die de tekst toegankelijk maakt voor een brede kring van belangstellenden. Hij is grondig te werk gegaan, maar verstaat tevens de kunst om zijn bevindingen in heldere taal te presenteren, waardoor de betekenis van het Thomas-evangelie op een aansprekende wijze wordt ontsloten. Dit boek laat een verrassend a
 • Jezus van Nazareth

  Paul Verhoeven & Rob Van Scheers

  Religie en spiritualiteit In Jezus van Nazaret stelt Paul Verhoeven zich de vraag: wie was Jezus werkelijk en waar stond hij voor? Verhoeven ontdoet in zijn uitermate inzichtelijk geschreven studie Jezus van tweeduizend jaar christelijke inkleuring. Op basis van jarenlang grondig onderzoek moet de mythische bijbelfiguur Jezus uiteindelijk plaatsmaken voor de historische figuur Jezus, een revolutionair.
 • The Supreme Gift

  Paulo Coelho & Henry Drummond

  Religie en spiritualiteit "I thought that I had already thought about everything you could think about Love when Henry Drummond’s sermon fell into my hands. My life changed a lot from the moment I read the words in this book and tried to put his teaching into practice." Paulo Coelho ------------ "If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal." At some point, all of us have heard this passage from St. Paul’s Letter to the Corinthians. But do we really understand his message? At the end of the 19th century, the young missionary Henry Drummond was asked to replace a famous preacher. Though at the beginning he did not convince the audience, they were soon captivated by his analysis of the words of the Apostle Paul. This sermon, The Greatest Thing in the World, has become a classic and is, without doubt, one of the most beautiful texts ever written on love. Drummond broke it down into the following nine elements: patience, kindness, generosity, humilit
 • Compassie

  Karen Armstrong

  Religie en spiritualiteit Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen. In het wijze en diepzinnige boek Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daar- bij in op thema’s als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.
 • Taoïsme

  Patricia de Martelaere

  Religie en spiritualiteit Het taoïsme wordt alom erkend als een van de hoofdstromingen van de klassieke Chinese filosofie. Maar wordt het ook begrepen? De prachtige, poëtische en vaak paradoxale teksten hebben aanleiding gegeven tot tal van interpretaties van obscure en esoterische studies tot populaire managementhandboeken. In deze inleiding tracht Patricia de Martelaere aan de hand van fragmenten uit de belangrijkste teksten de centrale vragen van Lao Zi en Zhuang Zi filosofisch te doorgronden.'
 • Wat God zei

  Neale Donald Walsch

  Bijbelstudies De belangrijkste inzichten uit ‘Gesprekken met God’, nu gebundeld Neale Donald Walsch werd wereldberoemd met zijn driedelige serie ‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd miljoenen exemplaren ervan verkocht. De auteur kreeg telkens de vraag om bondig en kernachtig de essentie van deze gesprekken weer te geven. Wat God zei is het antwoord van Walsch op deze vraag. Hij heeft de belangrijkste boodschappen samengevat in 25 essentiële inzichten, zoals: We zijn allen één Er is genoeg Je hoeft niet te doen God praat met iedereen, altijd Er is geen ruimte en tijd, er is alleen het hier en nu Liefde is alles wat er is Door middel van oefeningen en suggesties kun je deze inzichten toepassen in je dagelijks leven. Neale Donald Walsch is de auteur van de serie ‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om een open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en alle beelden over goed en kwaad.
 • Eerlijk kijken naar jezelf

  Hans Stolp

  Religie en spiritualiteit Echte levenswijsheid ontstaat volgens Hans Stolp in Eerlijk kijken naar jezelf, wanneer mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Hans Stolp maakt het duidelijk in 'Eerlijk kijken naar jezelf': echte levenswijsheid ontstaat wanneer mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Hij geeft eenvoudige en doeltreffende oefeningen om jezelf te leren kennen, om je ego en zintuigen als het ware opnieuw op te voeden. Bovendien leer je je eigen karma op het spoor te komen. Zodoende krijg je inzicht in de diepere en verborgen achtergronden van je leven. Je leert eerlijk waar te nemen wanneer je je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en Stolp laat zien hoe je die projecties terug kunt nemen.Een belangrijke les, want hoeveel relaties gaan nu juist door zulke projecties k 'Eerlijk kijken naar jezelf' maakt het duidelijk: het is meer dan de moeite waard om je hieraan te wijden, omdat het zo veel innerlijke winst oplevert
 • The 5 Levels of Leadership

  John C. Maxwell

  Christendom Use this helpful book to learn about the leadership tools to fuel success, grow your team, and become the visionary you were meant to be. True leadership isn't a matter of having a certain job or title. In fact, being chosen for a position is only the first of the five levels every effective leader achieves. To become more than "the boss" people follow only because they are required to, you have to master the ability to invest in people and inspire them. To grow further in your role, you must achieve results and build a team that produces. You need to help people to develop their skills to become leaders in their own right. And if you have the skill and dedication, you can reach the pinnacle of leadership—where experience will allow you to extend your influence beyond your immediate reach and time for the benefit of others. The 5 Levels of Leadership are: 1. Position—People follow because they have to. 2. Permission—People follow because they want to. 3. Production—People foll
 • The Bhagavad Gita

  Eknath Easwaran

  Hindoeïsme The Bhagavad Gita is the best known of all the Indian scriptures, and Eknath Easwaran’s best-selling translation is reliable, readable, and profound. Easwaran's 55-page introduction places the Bhagavad Gita in its historical setting and brings out the universality and timelessness of its teachings. Chapter introductions give clear explanations of key concepts, and notes and a glossary explain Sanskrit terms. Easwaran grew up in the Hindu tradition in India and learned Sanskrit from a young age. He was a professor of English literature before coming to the West on a Fulbright scholarship. A gifted teacher, he is recognized as an authority on the Indian classics and world mysticism. “No one in modern times is more qualified – no, make that ‘as qualified’ – to translate the epochal Classics of Indian Spirituality than Eknath Easwaran. And the reason is clear. It is impossible to get to the heart of those classics unless you live them, and he did live them. My admiration of th
 • Radical Acceptance

  Tara Brach

  Boeddhisme 'An invitation to embrace ourselves with all our pain, fear and anxieties, and to step lightly yet firmly on the path of understanding and compassion' Thich Nhat Hanh Feelings of self-doubt and insecurity are what hold us back in life and cause true suffering. In her landmark book Radical Acceptance , renowned meditation and mindfulness teacher Tara Brach offers us all a path to freedom. Drawing on personal stories, Buddhist teachings and guided meditations Tara leads us to trust our innate goodness. She reveals how we can develop the balance of clear-sightedness and compassion, heal fear and shame and build loving, authentic relationships.
 • Battlefield of the Mind

  Joyce Meyer

  Religie en spiritualiteit 'Our actions are a direct result of our thoughts. If we have a negative mind, we will have a negative life. If, on the other hand, we renew our mind according to God's Word, we will prove out "the good and acceptable and perfect will of God" for our lives.' Worry, doubt, confusion, depression, anger and feelings of condemnation - all these are attacks on the mind. But take heart! Joyce Meyer has helped millions to change their lives by changing the way they think. Joyce Meyer's all-time bestselling book: · Shows you how to control the thousands of thoughts you have every day · Helps you to recognise damaging thoughts that can influence your life · Identifies the 'Wilderness Mentalities' that hold us back · Demonstrates how to focus your mind to think the way Jesus thought Joyce shares the trials, tragedies and ultimate victories from her own marriage, family and ministry that have led her to amazing, life-transforming truth, and reveals her thoughts and feelings every step of the
 • The Freedom of Self-Forgetfulness

  Timothy Keller

  Christendom ‘What are the marks of a supernaturally changed heart?’  This is one of the questions the Apostle Paul addresses as he writes to the church in Corinth. He’s not after some superficial outward tinkering, but instead a deep–rooted, life–altering change that takes place on the inside. In an age where pleasing people, puffing up your ego and building your résumé are seen as the methods to ‘make it’, the Apostle Paul calls us to find true rest in blessed self–forgetfulness.  In this short and punchy book, best–selling author Timothy Keller, shows that gospel–humility means we can stop connecting every experience, every conversation with ourselves and can thus be free from self–condemnation. A truly gospel–humble person is not a self–hating person or a self–loving person, but a self–forgetful person.  This freedom can be yours…
 • The Message

  Eugene H Peterson

  Bijbelstudies Language changes. New words are formed. Old words take on new meaning. There is a need in every generation to keep the language of the gospel message current, fresh, and understandable—the way it was for its very first readers. That is what The Message seeks to accomplish for contemporary readers. It is a version for our time—designed to be read by contemporary people in the same way as the original koin Greek and Hebrew manuscripts were savored by people thousands of years ago.
 • Brussel Eurabia / Deel I en II

  Arthur van Amerongen

  Islam Wat ik bemerkte bij mijn terugkeer naar Brussel in het voorjaar van 2015, is dat er niets veranderd is. Sterker nog, het is erger geworden. De islam heeft zich uitgebreid als een inktvlek, de islamknuffelaars bukken zo mogelijk nog dieper voor hun exotische vrienden. - Arthur van Amerongen Brussel: een wonderlijk amalgaam van peepshows, peeskamers, frituren, kebabzaken, slijterijen, staminees met zatte hoerenlopers, islamitische boekhandels en illegale moskeeën. De islam woekert en gedijt hier, als een roos op een mestvaalt. Sinds jaar en dag is de hoofdstad van Europa een bolwerk van moslimextremisten. Arthur van Amerongen dook voor Brussel: Eurabia, deel I in 2007 een jaar onder in dit gevreesde milieu: hij ging wonen in de Marollen en schreef zich in aan de Al Khairaacademie in Brussel. Daar studeerde hij islamitische theologie, samen met bebaarde Marokkaanse jongens en gesluierde meisjes die godsdienstonderwijzer willen worden. Iedere dag oefende hij de salat, het gebed, en de wo
 • Wisdom Of Insecurity

  Alan W. Watts

  Boeddhisme 'A revelatory classic' Maria Popova 'A spiritual polymath, the first and possibly greatest' Deepak Chopra What we have forgotten is that thoughts and words are conventions, and that it is fatal to take conventions too seriously Too often we fall into the trap of anticipating the future while lamenting the past and in the midst of this negative loop we forget how to live in the now. In this iconic and prescient text, pioneering Zen scholar Alan Watts shows us how, in an age of unprecedented anxiety, we must embrace the present in order to live a fulfilling life.
 • De navolging van Christus

  Thomas à Kempis

  Bijbelstudies De middeleeuwse monnik Thomas á Kempis schreef een klassiek mystieke tekst in de traditie van de moderne devotie. Het boek ‘De navolging van Christus’ van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempisis door christenen van alle plaatsen als lijfboek omarmd. Dit boek van bijbelse, oud-christelijke en middeleeuwse wijsheid is in duizenden uitgaven gedrukt en in allerlei talen vertaald. Al meer dan vijf eeuwen lang heeft het de weg naar miljoenen lezers gevonden, die de vele honderden raadgevingen vaak levenslang hebben herlezen en overwogen. Het boek was enkele jaren niet meer leverbaar en verschijnt nu in een nieuwe vertaling van Jacques Koekkoek. Volgens Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch, ‘brengt Thomas a Kempis ons bij het hart van het evangelie: de liefde voor Jezus, eenvoud en onderlinge gemeenschap’.
 • Saul, David, Samuel en Ruth

  Guus Kuijer

  Bijbels De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). In dit deel 1 Samuël, het begin van 2 Samuël en Ruth. Het zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe de Israëlieten Kanaän in bezit nemen en er een koninkrijk stichten, met Saul als koning. Saul krijgt te maken met een geduchte tegenstander: David. Ze krijgen een haat-liefdeverhouding. David, lieveling van God, achterkleinzoon van de Moabitische Ruth, en daarmee derde generatie a********n, grijpt de macht. Als hij de ark van het verbond, het symbool van de godsdienst, naar Jeruzalem heeft overgebracht, eindigt dit deel. Hoogtepunten in deel 3: het gevecht tussen David en Goliat, het hartverscheurende gedicht waarin David de dood van Saul en Jonatan beweent (`Jouw lief
 • De Bijbel voor ongelovigen / 1

  Guus Kuijer

  Bijbels De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis . Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman. In 2012 won Guus Kuijer (1942) de Astrid
 • Vervul je wensen door de kracht van fantasie

  Wayne W. Dyer

  Judaïsme Het grootste cadeau dat je hebt gekregen, is je fantasie. Alles wat er is, was ooit een droom. En alles wat er ooit zal zijn, moet eerst gefantaseerd worden. Als je het gevoel aanneemt alsof je wensen al vervuld zijn - en je je niet laat afl eiden door de buitenwereld - dan zul je ontdekken dat het mogelijk is, door spiritueel bewustzijn, te worden wie je moet zijn. Na de Tao heeft Dyer nu, voor de eerste keer, het Joodse mystieke gedachtegoed bestudeerd. Als je het lef hebt je gelijk te stellen aan God, dan zullen je wensen in vervulling komen.
 • BasicBijbel

  J. Kleyn

  Bijbels De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken.  In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begrijpelijke, dagelijkse woorden. Hier en daar is tekst toegevoegd om een zin duidelijker te maken.  Er is geprobeerd om de zinnen kort te houden en eenvoudige woorden te gebruiken. Dit is gedaan om de BasicBijbel ook geschikt te maken voor mensen die moeite hebben met lezen. Een inleiding op de bijbel, een korte inleiding bij ieder bijbelboek en een woordenlijst geven extra  informatie.
 • Blind geloof

  Jenna Miscavige Hill

  Religie en spiritualiteit 'Een indringend beeld van de sekte die Scientology is. Karin Spaink Jenna Miscavige Hill groeide op binnen de muren van de controversiële Scientology Kerk. Als nicht van leider David Miscavige had ze een bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitekader Sea Org. In deze spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over haar ervaringen binnen de hoogste rangen van de Kerk, over het strenge regime waaraan kinderen onderworpen worden en over haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende verhaal van een jeugd die werd verwoest door Scientology, van Jenna s dramatische ontsnapping en haar worsteling om een nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de eerste en enige van de Miscavige-familie die een blik biedt achter de schermen van s werelds meest controversiële religie haar praktijken, haar macht, haar volgers en haar geheimen. Jenna Miscavige Hill (1984) is een van de oprichters van www.exscientologykids.com, een organisatie die steun bied
 • De Christenreis naar de eeuwigheid

  John Bunyan

  Religie en spiritualiteit John Bunyan was een man door God geleerd. Hij was een waardig leraar in de stad Bedford. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd had. In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek dat reeds velen tot heil en zegen mocht zijn. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te stellen een boetvaardige en Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar het Hemelse Jeruzalem. Wat hem op zijn weg ontmoet en bejegent , hoe hij eindelijk zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de dood in de zalige eeuwigheid aankomt. Opnieuw in hedendaags Nederlands overgezet zonder enige afbreuk te doen aan de inhoud van het boek. Een prachtig boek dat bijzonder geschikt is om uit te
 • Jezus leven

  Henk Stoorvogel

  Bijbelstudies Henk Stoorvogel neemt je in Jezus leven mee naar het hart van Jezus. De belichaming van het goede, een mens uit één stuk, een man met een missie: Jezus maakte het allemaal waar. Maar hoe zag een gewone werkdag voor Jezus eruit? Wat was er nou echt zo bijzonder aan Hem, dat duizenden mensen Hem volgden? Henk Stoorvogel is nieuwsgierig en slaagt erin een nieuw licht op het leven van Jezus te werpen, door het stellen van kinderlijk creatieve vragen. Maar Jezus Leven gaat nog verder. Het is een oproep tot het leven van een `Jezus Leven . Hoe kunnen wij vandaag de dag vorm en inhoud geven aan de navolging van Jezus Christus? Met Henk Stoorvogel gaan we op zoek naar het hart van Jezus en de manier waarop we dat in ons eigen leven kunnen toepassen. Henk Stoorvogel heeft zich jarenlang voorbereid op het schrijven van een boek over Jezus leven. Hij deed ervaring op met het uitdiepen van Bijbelse karakters in de Bijbelstudieserie `Onderweg met en is al jaren voorganger van de Vrije Evangelisa
 • Lopen op het water

  Lynn Austin

  Christendom Lynn Austin schrijft in Lopen op het water heel `down to earth over haar twijfels en hoop, waardoor je als christen veel in haar verhalen zult herkennen. Met een aangrijpende eerlijkheid geeft Lynn Austin met Lopen op het water een intieme kijk in haar eigen worsteling. Hoe krijg ik die passie terug? Ze vertelt over spirituele droogte in een tijd van verlies en ongewenste veranderingen. Tijdens haar pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze naadloos de gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die ze in Gods Woord vindt en die haar nieuw geloof en richting voor de toekomst geven. Lynn Austin deed tijdens haar reis door Israël inspiratie op voor haar nieuwe reeks Bijbels-historische romans. De eerste roman uit deze reeks, Zacharia, keer terug, is inmiddels verschenen
 • Proof of Heaven

  Eben Alexander

  Religie en spiritualiteit The #1 New York Times bestselling account of a neurosurgeon's own near-death experience— for readers of 7 Lessons from Heaven . Thousands of people have had near-death experiences, but scientists have argued that they are impossible. Dr. Eben Alexander was one of those scientists. A highly trained neurosurgeon, Alexander knew that NDEs feel real, but are simply fantasies produced by brains under extreme stress. Then, Dr. Alexander’s own brain was attacked by a rare illness. The part of the brain that controls thought and emotion—and in essence makes us human—shut down completely. For seven days he lay in a coma. Then, as his doctors considered stopping treatment, Alexander’s eyes popped open. He had come back. Alexander’s recovery is a medical miracle. But the real miracle of his story lies elsewhere. While his body lay in coma, Alexander journeyed beyond this world and encountered an angelic being who guided him into the deepest realms of super-physical existence. There h
 • Gnosis en gnostiek

  Bram Moerland

  Religie en spiritualiteit Helder en toegankelijk maakt Bram Moerland in Gnosis en gnostiek de betekenis van oude gnostische teksten stap voor stap inzichtelijk. De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het christendom bracht een schokgolf teweeg. Ze waren in de vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden. Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi verstopten ze in een kruik en begroeven ze. Het duurde nog tot 1945 tot ze weer gevonden werden. Uit die teruggevonden teksten komen een heel andere Jezus en een heel andere visie op de mens tevoorschijn dan die we kennen uit het kerkelijke christendom. Jezus is daar geen wonderen doende god, maar een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: 'Mens sta op en herinner jezelf'. Kern van de gnostische zienswijze is dat in elk mens een innerlijk weten van liefde woont, de gnosis. Maar die gnosis kan verduisterd raken. De gnostiek als spirituele traditie biedt de mens een weg naar de bevrijding van de liefde in
 • Destined to Reign

  Joseph Prince

  Christendom Discover the secret of reigning over every adversity, lack and destructive habit that is limiting you from experiencing the success, wholeness and victory that you were destined to enjoy.
 • Freedom from the Known

  Jiddu Krishnamurti

  Religie en spiritualiteit Born in poverty in India, Jiddu Krishnamurti (1895-1986) became a leading spiritual and philosophical thinker whose ideas continue to influence us today. George Bernard Shaw declared that he was the most beautiful human being he had ever seen and Aldous Huxley was one of his close friends. Whether debating politics with Nehru, discussing theories with Rupert Sheldrake and Iris Murdoch, or challenging his students not to take his words at face value, Krishnamurti engaged fully with every aspect of life. He is regarded by many modern religious figures as a great teacher, an extraordinary individual with revolutionary insights; Joseph Campbell, Alan Watts, Eckhart Tolle and Deepak Chopra are all indebted to his writings. Freedom from the Known is one of Krishnamurti's most accessible works. Here, he reveals how we can free ourselves radically and immediately from the tyranny of the expected. By changing ourselves, we can alter the structure of society and our relationships. The vital nee
 • Conversations with God - Book 2

  Neale Donald Walsch

  Religie en spiritualiteit The dialogue continues . . . When Neale Donald Walsch was experiencing one of the lowest points of his life, he decided to write a letter to God. What he did not expect was a response, with extraordinary answers covering all aspects of human existence - from happiness to money, to faith. The resulting book, Conversations with God , was an instant bestseller on publication in 1995 and has since sold millions of copies world-wide, changing countless lives everywhere. Conversations with God: Book 2 is the second volume of the original Conversations with God trilogy that expands to deal with the more global topics of geopolitical and metaphysical life on the planet, and the challenges facing the world. This incredible series contains answers that will change you, your life and the way you view others. Also by Neale Donald Walsch and available from Hodder & Stoughton: Conversations with God, Books 1 and 3, Communion with God, Friendship with God, Applications for Living and Meditations
 • Zitten, Wandelen, Standhouden

  Watchman Nee

  Christendom Watchman Nee weet de inhoud van de brief aan de Epheziërs samen te vatten in drie woorden: zitten, wandelen, en standhouden. Aan de hand van deze kernwoorden wordt het christelijk leven inzichtelijk gemaakt: Zitten: Onze positie in Christus. Wandelen: Ons leven in de wereld. Standhouden: Onze houding tegenover de vijand. De lezer ontdekt dat hij mag leven vanuit een nieuwe positie in Christus, wat iets anders is dan proberen een christelijk leven te leiden. Watchman Nee (1903 - 1972) wordt gezien als een van de belangrijkste kerkelijke leiders binnen het Chinese christendom. Hij heeft de basis gelegd voor de huisgemeenten in China, die de vervolgingen van het communistische regime wisten te doorstaan. In 1952 werd Watchman Nee gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waarvoor hij tot zijn dood in 1972 in de gevangenis verbleef.
 • 150 psalmen vrij

  Huub Oosterhuis

  Religie en spiritualiteit In 1962 begon priester-dichter Huub Oosterhuis aan de vertaling van de psalmen, eerst samen met Michel van der Plas en de exegeet Pius Drijvers. Hun ideaal: ook in het Nederlands moesten de psalmen poëtisch en zingbaar zijn. Bijna vijftig jaar na dato is het zover: alle 150 psalmen zijn door Oosterhuis vertaald en verschijnen in deze feestelijke, fraai vormgegeven editie! De God van de psalmen is in deze vertaling `vriend voor het leven . Een selectie van 75 psalmen werd eerder uitgegeven in Halverwege (2008), ter gelegenheid van Oosterhuis 75e verjaardag. Pius Drijvers schreef daarover: `Schitterende teksten. Je voelt dat hij levenslang met de psalmen bezig is en precies aanvoelt wat ze willen zeggen. Deze bewerkingen komen heel dichtbij in eigentijdse taal en beelden.
 • Awareness

  Anthony De Mello

  Religie en spiritualiteit “Wisdom from one of the greatest spiritual masters of our time.”—James Martin, SJ, author of  Jesus: A Pilgrimage The heart of Anthony de Mello's bestselling spiritual message is awareness. Mixing Christian spirituality, Buddhist parables, Hindu breathing exercises, and psychological insight, de Mello's words of hope come together in  Awareness  in a grand synthesis. In short chapters for reading in quiet moments at home or at the office, he cajoles and challenges: We must leave this go-go-go world of illusion and become aware. And this only happens, he insists, by becoming alive to the needs and potential of others, whether at home or in the workplace. Here, then, is a masterful book of the spirit, challenging us to wake up in every aspect of our lives.
 • The Heart Of Buddha's Teaching

  Thích Nhất Hạnh

  Boeddhisme ' Thich Nhat Hanh shows us the connection between personal, inner peace, and peace on earth .' The Dalai Lama In The Heart of the Buddha's Teaching , Thich Nhat Hanh brings his gift of clear and poetic expression to an explanation of the Four Noble Truths, the Noble Eightfold Path, and other basic Buddhist teachings. Thich Nhat Hanh's extraordinary contribution to Buddhism and to life is the way he makes these teachings and practices accessible to everyone, showing us how the very suffering that is holding us down can be the path to our liberation.
 • Relationship Goals

  Michael Todd

  Christendom #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • A candid, inspiring guide to finding lasting love and sustaining a healthy relationship by getting real about your goals—based on the viral, multi-million-view sermon series about dating, marriage, and sex “No matter where you are and no matter what stage of life you are in, Relationship Goals will be a game changer.”—Levi Lusko NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY COSMOPOLITAN You scroll through photo after photo of happy couples and think, I want a relationship like that! The thing is, those intimate relationships are a mirage—the closer you get to them, the more you realize they aren’t real at all. So what does a real relationship look like? And how do you get there? In Relationship Goals, Pastor Michael Todd digs deep to give you good news and real-life ideas for making the most of your most important relationships. Take a look at • what it means to choose intentional dating over recreational dating • how to move on from
 • The Purpose Driven Life

  Rick Warren

  Christendom Discover and fulfill your God-given purpose by joining the more than thirty-five million others who have embarked on a spiritual journey that started with this #1 New York Times bestselling book by Pastor Rick Warren. Before you were born, God knew what your life had in store for you. His hope for you is to discover the life he created just for you--both here on earth, and forever in eternity. Let Rick Warren guide you as you learn to live out your true purpose. The Purpose Driven Life is more than a book; it's a road map for your spiritual journey. Combining thoughtful verses from Scripture with timely stories and perspectives from Warren's own life, The Purpose Driven Life will help you discover the answer to one of life's most important questions: What on earth am I here for? Throughout The Purpose Driven Life, Warren will teach you to spend time getting to know yourself and your creator in order to live your life to the fullest. Unlocking your true purpose will also reduce yo
 • The Four Loves

  C. S. Lewis

  Christendom The Four Loves summarizes four kinds of human love--affection, friendship, erotic love, and the love of God. Masterful without being magisterial, this book's wise, gentle, candid reflections on the virtues and dangers of love draw on sources from Jane Austen to St. Augustine. The chapter on charity (love of God) may be the best thing Lewis ever wrote about Christianity. Consider his reflection on Augustine's teaching that one must love only God, because only God is eternal, and all earthly love will someday pass away: Who could conceivably begin to love God on such a prudential ground--because the security (so to speak) is better? Who could even include it among the grounds for loving? Would you choose a wife or a Friend--if it comes to that, would you choose a dog--in this spirit? One must be outside the world of love, of all loves, before one thus calculates. His description of Christianity here is no less forceful and opinionated than in Mere Christianity or The Problem of Pain , b
 • Hun beloofde land

  Ian Buruma

  Bijbels In Hun beloofde land vertelt Ian Buruma het verhaal van zijn grootouders Bernard Schlesinger en Winifred Regensburg, de in Londen geboren kinderen van Duits-Joodse immigranten. Hun liefde hield zestig jaar stand, hoewel de geliefden jaren van elkaar gescheiden waren. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Schlesinger in Frankrijk en het Midden-Oosten, in de Tweede in India. Ze schreven elkaar brieven, bijkans dagelijks, waarin ze vertelden over hun leven, maar ook over kunst, muziek en hoop. De brieven vormen de basis van Buruma’s verhaal. Hun beloofde land is een eerbetoon van Ian Buruma aan zijn grootouders, die erin geslaagd zijn hun gezin met toewijding en liefde door twee wereldoorlogen te loodsen.
 • Paulus

  Fik Meijer

  Christendom Paulus wordt beschouwd als de grondlegger van het christendom. Hij heeft de boodschap van Jezus omgevormd tot een nieuwe godsdienst. Heilig overtuigd van zijn gelijk en met gevaar voor eigen leven predikte hij het geloof. Zonder hem zou de westerse wereld er anders hebben uitgezien. Wie was deze controversiële man, die meer dan vijfentwintig jaar door de mediterrane wereld reisde? Wie was deze man, die wist dat zijn boodschap op verzet zou stuiten, maar dat juist als een stimulans beschouwde om zijn geloof, dat in Israël was ontstaan, te verkondigen tot in het hart van het Romeinse rijk? Fik Meijer volgt Paulus op zijn reizen van Jeruzalem tot in Rome, waar het Nieuwe Testament abrupt over zijn lot zwijgt. Door de informatie uit Paulus brieven en de Handelingen van de apostelen te combineren met zijn kennis van de oudheid is Meijer in staat leven en werk van Paulus in de context van de Grieks-Romeinse wereld te presenteren. Fik Meijer (1942) is de veelgelezen en veelgeprezen auteur

keyboard_arrow_up