EUROPESE OMROEP Forsvarskommisjonen - Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen

  • Genre: Politiek
  • Release Date: 2023-06-16
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: NLD
  • Your selected Country: Netherlands
  • Track Count: 26

Tracks

Title Time
1
Norwegian Defence Commission 2021 - English short version 0:54:44 CASSETTE INFO/audio
2
Kommisjonsleder Knut Storberget om podkasten 0:01:35 CASSETTE INFO/audio
3
Lytteguide - Slik er rapporten bygget opp 0:01:35 CASSETTE INFO/audio
4
Kapittel 1 - Innledning 0:52:43 CASSETTE INFO/audio
5
Del I - Bakgrunn og status 0:01:50 CASSETTE INFO/audio
6
Kapittel 2 - Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i historisk perspektiv 1:35:00 CASSETTE INFO/audio
7
Kapittel 3 - Status og utfordringer for forsvarsevnen 1:41:21 CASSETTE INFO/audio
8
Del II - Utviklingstrekk 0:02:40 CASSETTE INFO/audio
9
Kapittel 4 - Internasjonale maktforhold 1:27:13 CASSETTE INFO/audio
10
Kapittel 5 - Nasjonal motstandsdyktighet 0:29:38 CASSETTE INFO/audio
11
Kapittel 6 - Demografi 0:19:30 CASSETTE INFO/audio
12
Kapittel 7 - Klima 0:35:41 CASSETTE INFO/audio
13
Kapittel 8 - Økonomi 0:36:42 CASSETTE INFO/audio
14
Kapittel 9 - Teknologi 0:50:46 CASSETTE INFO/audio
15
Kapittel 10 - Militærmakt 0:51:25 CASSETTE INFO/audio
16
Del III - Styrking av forsvarsevnen de neste 10-20 årene 0:02:18 CASSETTE INFO/audio
17
Kapittel 11 - Rammer for forsvaret av Norge 1:36:28 CASSETTE INFO/audio
18
Kapittel 12 - Forsvarets egenevne 3:39:31 CASSETTE INFO/audio
19
Kapittel 13 - Totalforsvar og sivilt-militært samarbeid 2:04:35 CASSETTE INFO/audio
20
Kapittel 14 - Alliert og internasjonalt samarbeid 2:07:47 CASSETTE INFO/audio
21
Kapittel 15 - Organisering, styring og ledelse 1:34:35 CASSETTE INFO/audio
22
Kapittel 16 - Kostnaden ved en styrket forsvarsevne 1:53:27 CASSETTE INFO/audio
23
Del IV - Avslutning 0:02:47 CASSETTE INFO/audio
24
Kapittel 17 - Hovedbudskap og anbefalinger 1:11:01 CASSETTE INFO/audio
25
Kapittel 18 - Særuttalelser 1:06:15 CASSETTE INFO/audio
26
Knut Storbergets tale ved fremleggelse av kommisjonens rapport 3. mai 0:34:15 CASSETTE INFO/audio

✨ Podcast Politiek

Forsvarskommisjonen