EUROPESE OMROEP Politiek aan Tafel - Politiek aan Tafel

Politiek aan Tafel

Politiek aan Tafel

  • Genre: Politiek
  • Release Date: 2024-05-22
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: NLD
  • Your selected Country: Netherlands
  • Track Count: 49

Tracks

Title Time
1
#49 Winkeltijdenverordening, Jakobskruiskruid, Lelylijn 0:34:42 CASSETTE INFO/audio
2
#48 Herdenking Wethouder Sijperda, Roeken en Nieuwbouw School 0:24:34 CASSETTE INFO/audio
3
#47 Gebiedskompas Nienoord en Huisvesting Gemeentehuis 0:25:34 CASSETTE INFO/audio
4
#46 Interpellatiedebat en Rapport Verduurzaming woon- en leefomgeving 0:39:05 CASSETTE INFO/audio
5
#45 Asielopvang en visie armoedebeleid 0:31:48 CASSETTE INFO/audio
6
#44 Beëdigingen, Wet voorkeursrecht en asielbeleid 0:37:53 CASSETTE INFO/audio
7
#43 Woonplannen, moties en VZ of BBB? 0:46:19 CASSETTE INFO/audio
8
#42 Actualiteitendebat, Woonplannen en Boeren Mindmap 0:29:23 CASSETTE INFO/audio
9
#41 Onthulling Wethouder, Wegsleepverordening en Energiek Westerkwartier 0:34:22 CASSETTE INFO/audio
10
#40 College, voetbal en raad, goede combinatie? De (on)bekendheid van de HUB-taxi. 0:36:43 CASSETTE INFO/audio
11
#39 Sociaal Ombudsvrouw Irma van Beek, onafhankelijk, onpartijdig, maar vooral verbindend. 0:39:36 CASSETTE INFO/audio
12
#38 Aardbevingsgemeente en bestrijding Jacobskruiskruid? 0:48:20 CASSETTE INFO/audio
13
#37 De Waterschapsverkiezingen, waar kies ik voor? 0:42:38 CASSETTE INFO/audio
14
#36 Motie Vreemd of vreemde motie? Aan de praat in politiek café Christen Unie 0:43:38 CASSETTE INFO/audio
15
#35 CDA-er naar D66? Uitgangspunten Afvalbeleidsplan en Motie Vreemd 0:44:04 CASSETTE INFO/audio
16
#34 Over achterdocht, excuses, geflirt en klokluiden 0:47:26 CASSETTE INFO/audio
17
#33 Het goede boerengesprek en de begroting 0:47:37 CASSETTE INFO/audio
18
#32 Schuldhulpverlening over uitvoering en budget, foto primeur voor D66 0:40:57 CASSETTE INFO/audio
19
#31 Griffier Onno de Vries over topsport bedrijven in de politiek en paardensport 0:47:01 CASSETTE INFO/audio
20
#30 Toch geen raadsakkoord, onwennige wethouders en aanpassing van de openstellingstijden winkels 0:39:17 CASSETTE INFO/audio
21
#29 Het coalitieakkoord Westerkwartier: wat staat er nu precies in en is het allemaal wel zo duidelijk? 1:26:10 CASSETTE INFO/audio
22
#28 Boerenprotest, Coalitieakkoord en nieuw college Westerkwartier 0:55:37 CASSETTE INFO/audio
23
#27 Summerproat, verontruste ouders en rapport Sociaal Ombudsfunctionaris 0:42:33 CASSETTE INFO/audio
24
#26 Over verlenging functie Sociaal Ombudsfunctionaris en rapportage afvalbeleid 0:39:08 CASSETTE INFO/audio
25
#25 Roeken overlast en Opvang Vluchtelingen Oekraïne 0:49:44 CASSETTE INFO/audio
26
#24 Oude en nieuwe Raad, met een lach en een traan 1:01:23 CASSETTE INFO/audio
27
#23 Nabeschouwing verkiezingsuitslag en duidingsdebat 0:44:58 CASSETTE INFO/audio
28
#22 Bedankt Henk, over zweverigheid en klachtenafhandeling 0:44:14 CASSETTE INFO/audio
29
#21 De Nabeschouwing Lijsttrekkersdebat 5 maart 2022 0:51:14 CASSETTE INFO/audio
30
#20 In gesprek met de lijsttrekkers GR 2022 Westerkwartier Afl 4 0:55:39 CASSETTE INFO/audio
31
#19 Over de omgevingsvisie 2040, Gasopslag, en is er nu wel of geen agendapunt 11 0:42:49 CASSETTE INFO/audio
32
#18 In gesprek met de lijsttrekkers GR 2022 Westerkwartier Afl 3 0:49:47 CASSETTE INFO/audio
33
#17 In gesprek met de lijsttrekkers GR 2022 Westerkwartier Afl 2 0:47:29 CASSETTE INFO/audio
34
#16 In gesprek met de lijsttrekkers GR 2022 Westerkwartier Afl 1 0:49:01 CASSETTE INFO/audio
35
#15 Stemmingen, vertrouwen en saamhorigheid 0:48:01 CASSETTE INFO/audio
36
#14 Terugblik op 2021 met burgemeester Ard van der Tuuk 0:41:47 CASSETTE INFO/audio
37
#13 Pieter van der Zwan, van visboerzoon tot wethouder 0:42:38 CASSETTE INFO/audio
38
#12 Gasopslag Grijpskerk, Gelijkspel in een democratie kan niet 0:44:45 CASSETTE INFO/audio
39
#11 Algemene beschouwingen en Verkeersvisie Westerkwartier 1:03:48 CASSETTE INFO/audio
40
#10 Campus Leek en Begraafplaatsen Westerkwartier 0:46:09 CASSETTE INFO/audio
41
#9 Gemeentesecretaris Astrid Schulting: 'Sprankelend en Inspirerend' 0:43:14 CASSETTE INFO/audio
42
#8 Sluiting Bibliotheek Aduard/Oldehove en Huisvesting gemeente Westerkwartier 0:43:44 CASSETTE INFO/audio
43
#7 Perspectief Nota en Vooruitkijkspiegel 0:55:06 CASSETTE INFO/audio
44
#6 Anti-discriminatiemeldpunt, Op weg naar de verkiezingen, Politiek Actief, Perspectief Nota 0:47:30 CASSETTE INFO/audio
45
#5 Griffie Westerkwartier en RES 0:35:23 CASSETTE INFO/audio
46
#4 Omgevingsvisie, Vraagrecht, Stemmen en Politiek Actief 0:37:07 CASSETTE INFO/audio
47
#3 Jeugdparticipatie in de Gemeente Westerkwartier 0:29:52 CASSETTE INFO/audio
48
#2 Regionale Energiestrategie 0:31:34 CASSETTE INFO/audio
49
#1 Met kleinkunstenaar Bas van der Heide 0:32:54 CASSETTE INFO/audio

Politiek aan Tafel